Ajuts econòmics, premis i subvencions

Subvencions Socials amb càrrec a l'assignació de l'IRPF

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Subvencions socials

Qui s'hi pot presentar?

Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Terminis

04/11/2019

Subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general per atendre fins d'interès social, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF de les comunitats autònomes.

Més informació

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=858944