Ajuts econòmics, premis i subvencions

Col·laboració Econòmica d'IberCaja per al 2018

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Acció Social i Educació

Qui s'hi pot presentar?

Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Obra Social d'IberCaja

Terminis

31/12/2018

La tipologia de projectes objecte de la convocatòria són l'Ocupabilitat, Acció Social, Educació, Cultura, Medi ambient i Patrimoni.

Els requisits per a la sol·licitud són els següents:

  • Ser persona jurídica.
  • Tenir seu social a l’Estat espanyol.
  • Estar constituïdes legalment.
  • Estar inscrites en el corresponent registre.
  • Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i laborals.
  • Estar al corrent de les seves obligacions amb Ibercaja Banc.
  • Haver justificat correctament altres ajudes rebudes per part de l'Obra Social de Ibercaja en anys anteriors.