Ajuts econòmics, premis i subvencions

Ajuts extraordinaris a centres d'esplai i centres socioeducatius. Convocatòria Febrer de 2020

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Educació en el lleure

Qui s'hi pot presentar?

Centres d'esplai i Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans (MCECC) i Xarxa de Centres Socioeducatius (XACS)

Terminis

16/03/2020

Ajuts extraordinaris a centres d'esplai i centres socioeducatius. Convocatòria Febrer de 2020

Fins el proper 16 de març de 2020, tal com indica el calendari de curs, es poden sol·licitar els Ajuts Extraordinaris. Estan destinats a recolzar aquelles activitats i projectes innovadors i amb caràcter extraordinari realitzats pels Centres d’Esplai del Moviment i els centres socioeducatius de la Xarxa de Centres Socioeducatius.

Els ajuts extraordinaris dels centres d’esplai i centres socioeducatius cal sol·licitar-los a través del programa “GESPLAI”, a través del mòdul “Gestió d’Ajuts”.