Ajuts econòmics, premis i subvencions

Premi Civisme a l'actuació cívica juvenil

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Civisme

Qui s'hi pot presentar?

Centres d'esplai i Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Terminis

15/10/2018

Premis

  • 1r Premi Jaume Ciurana, categoria a favor de les persones, 1.500 euros i diploma.
  • 2n Premi Jaume Ciurana, categoria a favor de les persones, gravat i diploma.
  • 3r Premi Jaume Ciurana, categoria a favor de les persones, gravat i diploma.
  • 1r Premi Jaume Ciurana, categoria a la millora de l'entorn natural, 1.500 euros i diploma.
  • 2n Premi Jaume Ciurana, categoria a la millora de l'entorn natural, gravat i diploma.
  • 3r Premi Jaume Ciurana, categoria a la millora de l'entorn natural, gravat i diploma.

Destinataris

El Premi Jaume Ciurana a l’actuació cívica juvenil té com a destinataris els grups formats, com a mínim, per sis joves de més de dotze anys, que estiguin integrats en organitzacions sense ànim de lucre, i que hagin dut a terme alguna acció cívica meritòria, de manera voluntària i gratuïta. En el cas que l’acció cívica s’hagi portat a terme per menors d’edat, l’entitat on hi siguin integrats farà de sol·licitant.

Categories

Es pot optar al Premi Jaume Ciurana en les categories següents:

  • Actuació cívica a favor de les persones
  • Actuació cívica a la millora de l’entorn natural

Les actuacions presentades s’han d’haver dut a terme durant l’any anterior a l’any de publicació de la convocatòria.

Les persones participants poden presentar més d’un treball i concursar en més d’una categoria.

Més informació

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Premis-Civisme?category=757bc5d8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2