Ajuts econòmics, premis i subvencions

Ajuts per a activitats de lleure entre setmana (COVID)

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Educació en el lleure

Qui s'hi pot presentar?

Centres d'esplai i Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Terminis

01/03/2021

Es tracta d'un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 1.500,00 euros, dirigit a les entitats inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que duen a terme activitats de lleure educatiu entre setmana (entre dilluns i divendres) dirigides a infants i joves d’entre 3 i 18 anys. Aquestes activitats han d'haver estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

Als efectes d’aquest ajut, es consideren activitats de lleure educatiu totes les que contribueixen al creixement integral dels infants, adolescents i joves i propicien la ciutadania activa, i que duen a terme un perfil d’activitats diverses i no especialitzades i mitjançant eines pedagògiques pròpies de l’educació en el lleure.

Més informació

Podeu consultar les bases de la convocatòria en aquest enllaç.

Podeu accedir al portal de tràmits per sol·licitar la subvenció en aquest enllaç.