Ajuts econòmics, premis i subvencions

Ajut directe al manteniment d'entitats del Tercer Sector

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Acció social, educació en el lleure

Qui s'hi pot presentar?

Centres d'esplai i Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Terminis

13/12/2020

Ajut econòmic extraordinari i puntual en forma de pagament únic a entitats del Tercer Sector Social per fer front els efectes directes o indirectes de la COVID19, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat de les entitats del tercer sector social dedicades a l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió.

Qui s'hi pot presentar:

  • Les fundacions, les associacions i les cooperatives d'iniciativa social que tenen com a finalitat l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió.
  • Les federacions i les associacions que estiguin constituïdes per un mínim de 10 entitats que siguin fundacions, associacions o cooperatives d'iniciativa social, amb la mateixa finalitat d'atenció i defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió.
  • No poden sol·licitar l'ajut les fundacions, les associacions i les cooperatives que presten serveis al sistema públic de serveis socials de Catalunya ni les que presten serveis al sistema públic de Salut, Educació o Justícia.

Més informació

Podeu consultar les bases de la convocatòria en aquest enllaç.

Podeu accedir al portal de tràmits per sol·licitar la subvenció en aquest enllaç.