Materials i recursos
 Tornar a materials

Materials i recursos

Nom del recurs

Nom del recurs

Tipologia

Tipologia

Autor/a

Autor/a

Nom del recurs

2019-11-22 Instrument de pau

Tipologia

Pregàries

Autor/a

Francesc d'Assís

Instrument de pauSenyor, feu de mi un instrument de la vostra pau!
Que on hi hagi odi, hi posi amor.
On hi hagi ofenses, hi posi perdó.
On hi hagi discòrdia, hi posi veritat.
On hi hagi dubte, hi posi fe.
On hi hagi desesperació, hi posi esperança.
On hi hagi tristesa, hi posi joia.

Mestre, feu que jo vulgui més aviat consolar, que no pas ser consolat;
comprendre, més que no pas ser comprès;
estimar, més que no pas ser estimat.

Perquè és donant-nos que obtenim,
és oblidant-nos que ens trobem,
és perdonant que som perdonats,
és morint que ressuscitem a la vida eterna.