Materials i recursos
 Tornar a materials

Materials i recursos

Nom del recurs

Nom del recurs

Tipologia

Tipologia

Autor/a

Autor/a

Nom del recurs

Revista Estris - Com créixer en la dimensió espiritual?

Tipologia

Animació de la fe

Autor/a

Clara Seguí

La dimensió espiritual és una capacitat innata de tota persona. Aquesta ens permet endinsar-nos en nosaltres mateixos, integrar el que succeeix en el nostre dia a dia, viure d’una manera conscient tot el que ens envolta, i per tant, actuar de forma compromesa en relació a l’entorn i als altres. La dimensió espiritual, igual que les altres dimensions de la persona, cal ser treballada i tenir-ne cura al llarg de la vida.

Dates d'elaboració: 2018

Observacions: En el cas que estigueu interessats, podeu consultar el número sencer a l'Hemeroteca del diari digital www.estris.cat

Més informació:

 Descarrega't el material.