Materials i recursos
 Tornar a materials

Materials i recursos

Nom del recurs

Nom del recurs

Tipologia

Tipologia

Autor/a

Autor/a

Nom del recurs

2020-06-12 Jo havia demanat

Tipologia

Pregàries

Autor/a

Desconegut

PregàriaJo havia demanat a Déu la força per obtenir l’èxit.
Ell m’he fet feble, a fi que aprengui humilment a obeir.
Jo havia demanat la salut per fer grans coses.
Ell m’ha donat la malaltia perquè faci coses millors.
Jo havia demanat la riquesa per poder ser feliç.
Ell m’ha donat la pobresa perquè pugui ser assenyat.
Jo havia demanat el poder per ser apreciat dels homes.
Ell m’ha donat la feblesa a fi que senti necessitat de Déu.
Jo havia demanat un company a fi de no viure sol.
Ell m’ha donat un cor a fi que pugui estimar tots els meus germans.
Jo havia demanat coses que poguessin alegrar la meva vida.
Jo he rebut la vida a fi que em pugui alegrar de totes les coses.
No he rebut res del que havia demanat
però he rebut tot allò que havia esperat.
Malgrat jo mateix,
les meves pregàries no formulades han estat escoltades.
Jo sóc, entre els homes, el més abundosament omplert.