Materials i recursos
 Tornar a materials

Materials i recursos

Nom del recurs

Nom del recurs

Tipologia

Tipologia

Autor/a

Autor/a

Nom del recurs

Material d'Advent - Any 2004

Tipologia

Animació de la fe

Autor/a

Àmbit d'Animació de la Fe.

Pel que fa al Temps d'Advent, i com us hem dit anteriorment, us proposem que aprofundiu en el que significa ser persona. Sense ser una "autèntica persona", tota mena de compromís és una quimera, un esforç inútil o un contrasentit. Hom ha de saber valorar el seu propi JO per poder valorar el dels altres. El JO, en la persona i en tota mena de relació interpersonal, és l'equivalent als ciments d'una casa: sense ells res no es pot bastir, res no es pot construir. La base de tot compromís és la persona, i el JO, el seu nucli primerenc. Aprofundim-hi, doncs!

Dates d'elaboració: Material elaborat l'any 2004.

Observacions: Materials elaborats des de l'Àmbit d'Animació de la Fe.

Més informació:

Descarrega't el material.