Notícies
 Tornar

Risc d'incendi, Pla Alfa i nova app de Meteocat

04.06.24

 Pla Alfa

El Pla Alfa és el procediment operatiu establert pel cos dels Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció davant de situacions de perill d’incendi forestal i, si s’escau, restringir activitats al medi natural. 

Aquestes situacions de perill es graduen en cinc nivells operatius, de 0 a 4

  • Nivell 0, nivell de perill baix (comarcal)
  • Nivell 1, nivell de perill moderat (comarcal)
  • Nivell 2, nivell de perill alt (comarcal)
  • Nivell 3, nivell de perill molt alt (municipal): es prohibeix fer foc.

Nivell 4 (nou)

Nivell de risc extrem (municipal)

En aquest cas es pot establir la restricció d'accessos als espais naturals de caràcter forestal. També pot comportar la suspensió, limitació o el condicionament d'activiats quan aquestes puguin comportar una dificultat per protegir les persones en cas d'incendi.

⚠️ Important! No implica la suspensió automàtica dels campaments. Si no hi ha cap altra indicació, seguim amb la nostra activitat, adaptant-nos a les restriccions corresponents a cada nivell.  

Podeu consultar per comarques el mapa actualitzat amb els nivells del Pla Alfa

Alertes i avisos

Cal estar atents als  SMS de Protecció Civil que rebran els responsables de les activitats notificades en cas d'estar en una zona en una situació d’emergència. 

Permís de foc

Enguany hi ha un canvi en els nivells de cancel·lació dels permisos de foc. Els permisos es cancel·len en base al Mapa de perill d'incendi forestal, no del Pla Alfa. 

En aquest altre mapa trobarem indicat el nivell de perill a partir del qual la nostra autorització queda suspesa. Amb caràcter general, totes les autoritzacions queden suspeses en el nivell de perill molt alt o extrem. 

Nova app de Meteocat

Per altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat Meteocat, una nova app que permet consultar el temps actual i rebre notificacions de Situacions Meteorològiques de Perill. Us la podeu descarregar gratuïtament aquí

Igualment, podeu consultar un recull de vídeos explicatius sobre com actuar devant de situacions meteorològiques extremes: