Notícies
 Tornar
  • El Pla Alfa pot afectar les activitats de Setmana Santa

El Pla Alfa pot afectar les activitats de Setmana Santa

17.03.23

La Setmana Santa s’apropa al calendari i Centres i Clubs d’Esplai organitzeu activitats de lleure, la majoria en entorns naturals, les quals, en situacions meteorològiques severes, es poden veure afectades per mesures restrictives vinculades al Pla Alfa. 

El Pla Alfa és un indicador ordinari del risc d'incendi en una àrea territorial de Catalunya. Alhora permet valorar i orientar les mesures de prevenció davant de certes situacions de perill, presentades en diferents nivells de perill d’incendi forestal:

  • Nivell 0: perill baix | moderat
  • Nivell 1: perill moderat | alt
  • Nivell 2: perill alt | molt alt
  • Nivell 3: perill molt alt | extrem

Cadascun dels anteriors nivells del Pla Alfa comporta certes actuacions dels serveis d'emergència en clau de prevenció de risc d’incendi, i en els nivells 2 i 3 del Pla Alfa es prohibeixen o es restringeixen determinades activitats en el medi natural, fins i tot la restricció d’accés als principals massissos muntanyosos de Catalunya. Consulteu aquí l'actualització diària del Pla Alfa.

L’estiu del 2022, en un escenari d’altes temperatures, de situació meteorològica excepcional i d'elevat risc d’incendi al territori, la Generalitat de Catalunya va activar unes mesures restrictives extraordinàries preventives, afectant directament a la majora d’activitats d’estiu del sector del lleure català.

Amb aquest context d’emergència climàtica, de temperatures inusuals a l'època de l’any, d’encertats indicadors de risc d'incendi i conseqüents restriccions d’activitat en el medi natural, campaments i rutes de Setmana Santa poden veure’s afectades si visquéssim una nova situació meteorològica extrema. 

És per aquest motiu que, amb previsió, us recomanem buscar plans alternatius a les vostres activitats amb pernoctació, i en cas que quedessin afectades amb l’activació de mesures addicionals al Pla Alfa, poder continuar celebrant l’activitat de lleure educatiu; de la mateixa manera, es proposa fer-ho per a les activitats d’estiu. 

Com podem procedir?

El MCECC i la resta de federacions del lleure català treballem des de l’inici de curs perquè l’administració comuniqui amb agilitat i suficient antelació qualsevol restricció d’activitat en el medi natural que pugui afectar a les entitats d’educació en el lleure; tot i això, seria interessant que des dels Centres i Clubs d’Esplai es poguessin dissenyar plans alternatius en cas d’afectacions i/o evacuacions d'àrees territorials. 

Una opció és adreçar-se als Ajuntaments i/o Consells Comarcals de la zona del campament o ruta, per tal de garantir un espai alternatiu per a la realització de l’activitat; d’aquesta manera evitaríeu la suspensió d'aquesta. La Generalitat de Catalunya ha comunicat al MCECC la voluntat de posar totes les facilitats a les administracions locals perquè es treballi en aquesta línia. En aquest sentit, si alguna de les administracions competents us dificulta la tasca de confeccionar un Pla B, compteu amb el conjunt del MCECC i no dubteu a contactar-hi, per tal d’activar un procés d’ajuda i mediació. Així mateix, proposem que es puguin anar pensant opcions alternatives de cara, també, a l'estiu, tant pel que fa a possibles situacions de temperatures extremes, com a possibles tempestes importants -cada vegada més habituals-.

Sabem que és una situació poc desitjada, però l’emergència climàtica és una realitat junt amb les temperatures extremes, així com altres conseqüències meteorològiques, com poden ser els temporals de pluja i vent, inundacions o torrentades… Per aquest motiu, el MCECC aposta de manera estratègica per facilitar tots els recursos perquè Centres i Clubs d’Esplai us hi pugueu adaptar. 

👉🏼 Enllaç d’interès:  

Consultar la previsió meteorològica

Les activitats d’educació en el lleure realitzades en el medi natural requereixen una gran preparació; són molts els elements que s’han de tenir en compte i la previsió meteorològica és un d’aquests. 

Consultar periòdicament la previsió meteorològica ens permet conèixer la predicció, anticipar-nos i adaptar a l’entorn les respectives activitats a les possibles inclemències del temps, com intenses ventades, fortes precipitacions, sigui pluja, calamarsa, neu o altres fenòmens.

En cas que importants precipitacions sorprenguin l’activitat, la recomanació és cercar refugi en un edifici segur i en cas de ser a l’exterior, dirigir-se en punts enlairats de les muntanyes i lluny de marges de rius i lleres de barrancs o torrents -evitar localitzar acampades o pernoctes en aquests indrets-; vegeu i consulteu aquests i altres consells de la Generalitat de Catalunya.

Són múltiples les opcions que es disposa per consultar la previsió meteorològica de la zona on realitzarem els campaments, rutes o colònies; recomanem el portal web del Servei Meteorològic de Catalunya i, en cas de fer una activitat d’alta muntanya a Catalunya, consultar la secció de Previsió per al Pirineu, on s'especifica la predicció a certs cims i refugis del Pirineu.

És important notificar correctament les activitats a la Direcció General de Joventut i detallar la ubicació de l’activitat en el medi natural; en cas d'inclemències meteorològiques a la zona territorial pertanyent a l’activitat, Protecció Civil n’informaria a través de missatges als dirigents responsables.

Per tal d’estar informats/es estigueu atents/es a les xarxes socials (@esplaisMCECC) i al correu electrònic. Anirem actualitzant tota la informació en aquest web. 

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el Promotor/a Territorial i/o el membre de Consell Directiu de referència. També podeu fer arribar qualsevol qüestió a secretaria.mcecc@peretarres.org.  

#SomMoviment