Notícies
 Tornar
  • Noves indicacions per a la prevenció de la Covid-19 a les activitats de lleure

Noves indicacions per a la prevenció de la Covid-19 a les activitats de lleure

20.10.21

El Procicat aprova un nou document marc per a la prevenció de la Covid-19 en les activitats no lectives, que inclou també les de lleure. En especial, es recalca la necessitat de seguir mantenint grups estables i l'obligatorietat de la mascareta sempre que no sigui incompatible amb l'activitat.

Mesures concretes de protecció i prevenció

Els grups estables constiuiran una tercera bombolla, anomenada grup constant. Les recomanacions específiques que tots aquests grups hauran de seguir a les seves activitats són les següents:

  • Ràtio màxima recomanada: 20 persones.
  • Rentat de mans abans i després de l'activitat.
  • En espais interiors, manteniment de la distància mínima entre persones d'1 metre.
  • Garantia de la ventilació dels espais (almenys abans i després de l'activitat, i, de manera addicional, a mitja sessió en activitats de llarga durada, ≥1,5 hores).
  • Activitats i jocs que impliquin moviment intens preferiblement s'han de realitzar en espais exteriors.
  • Es permet que es prescindeixi de l'ús de les mascaretes en els espais exteriors quan és possible mantenir la distància mínima de seguretat i quan es duen a terme activitats en les quals no es possible fer-ne ús o això no és recomanable. Malgrat tot, es recomana el seu ús sempre que sigui possible i segueix l'obligatorietat de dur-la en espais interiors.

Sortides amb pernoctació igual que a les colònies

A les excursions caldrà seguir les indicacions relatives a les colònies. Les trobades o actes es poden celebrar seguint la normativa establerta per a esdeveniments esportius i per a activitats culturals, segons pertoqui. Les reunions presencials es poden dur a terme respectant les mesures de prevenció esmentades, malgrat que se'n recomana el manteniment de la via telemàtica, quan sigui possible.

Al document també s'indicia que les entrades i sortides s'ha de fer evitant aglomeracions i es recomana que els grups siguin estables, ja que, en dur-se a terme l'activitat educativa fora de l'horari lectiu, els infants constitueixen una tercera bombolla, que rep la nomenclatura de grup constant.

Podeu consultar el document marc sencer aquí!