Notícies
 Tornar
  • Segona fase del Pla d’Accions 2021!

Segona fase del Pla d’Accions 2021!

08.10.20

Obrim la segona fase d'elaboració del Pla d’Accions 2021: la fase de priorització.

Ara, amb l'equip del vostre centre o club d'esplai, podeu triar quines propostes de les presentades en la primera fase (la fase propositiva) són les que considereu més necessàries pel Pla d’Accions.

Així, un cop tancada la primera fase on es van poder presentar les propostes que volíeu incloure, us toca prioritzar. Els centres i clubs d’esplai haureu rebut totes les propostes i haureu de decidir, entre tot l'equip, quines són les més rellevants per tal d'incloure-les al Pla d’Accions 2021. Ho haureu de fer a través d’aquest formulari i teniu temps fins al 18 d’octubre.

A continuació, repassem les següents fases que s'hauran de dur a terme un cop finalitzi aquesta fase de priorització:

3a etapa: Fase de concreció (del 20 al 25 d'octubre)

Després del buidatge de les prioritats dels centres d'esplai i tenint en compte diferents elements, el Consell Directiu elaborarà la proposta del Pla d'Accions acabant de definir tots els elements necessaris.

4a etapa: Fase de difusió (novembre - desembre)

El Consell Directiu presentarà la proposta del Pla d’Accions al Consell de Responsables Territorials del 21 de novembre i, en els dies posteriors, arribarà als centres d’esplai.

5a etapa: Fase de retorn (desembre - gener)

Aquesta etapa consta de dues fases: 

- La primera servirà perquè els centres d’esplai presenteu els vostres dubtes o feu esmenes al Pla d’Accions. El termini per a fer-les serà fins al 18 de gener de 2021.

- A la segona, el Consell Directiu elaborarà un document que reculli tots els dubtes i esmenes que ens hàgiu fet arribar i en donarà resposta.

6a etapa: Fase d’aprovació (30 de gener)

El Consell Directiu presentarà la proposta a l’Assemblea General Ordinària (AGO) del Moviment, que se celebrarà el 30 de gener del 2021, juntament amb les esmenes que hagin arribat. Seguidament se sotmetrà a votació per a la seva aprovació.