Notícies
 Tornar a Notícies
  • Iniciem el procés del Pla d’Accions 2021!

Iniciem el procés del Pla d’Accions 2021!

03.09.20

El primer divendres de setembre, vam iniciar la primera fase d’elaboració del Pla d’Accions, la fase propositiva, que s’allargarà fins al 4 d’octubre.

Aquest procés pren una especial rellevància enguany, ja que el Pla d’Accions del 2021 serà el primer d’un nou pla estratègic en el qual ens plantegem reptes importants. Cada any, ens caldrà anar fent passos per anar avançant en aquest camí a través dels plans d’acció anuals, que serviran per anar concretant les accions prioritàries. Ara és el moment de marcar les del 2021 i, si voleu fer-nos arribar les vostres propostes, ho podeu fer -fins al 4 d’octubre- a través d'aquest formulari.

Com s’elabora el Pla d’Accions?

Aquest procés consta de sis etapes ben diferenciades i finalitzarà amb la presentació del document a l'Assemblea General Ordinària (AGO) del 2021.

  • 1a etapa: Fase propositiva (fins al 4 d'octubre)

Hi poden participar els centres d’esplai, zones i territoris, el consell directiu, l'equip tècnic, consiliaris/es, àmbits i responsables territorials. Les propostes s’hauran de fer arribar a través d'aquest formulari i la data límit per a fer-ho és el proper 4 d'octubre.

  • 2a etapa: Fase de priorització (fins al 18 d'octubre)

Les propostes rebudes s’enviaran als centres d'esplai i aquests podran valorar, a través d'un formulariquines consideren més rellevants per tal d'incloure-les al Pla d’Accions 2021.

  • 3a etapa: Fase de concreció (del 20 al 25 d'octubre)

Després del buidatge de les prioritats dels centres d'esplai i tenint en compte diferents elements, el Consell Directiu elaborarà la proposta del Pla d'Accions acabant de definir tots els elements necessaris.

  • 4a etapa: Fase de difusió (novembre - desembre)

El Consell Directiu presentarà la proposta del Pla d’Accions al Consell de Responsables Territorials del 21 de novembre i, en els dies posteriors, arribarà als centres d’esplai.

  • 5a etapa: Fase de retorn (desembre - gener)

Aquesta etapa consta de dues fases: 

- La primera servirà perquè els centres d’esplai presenteu els vostres dubtes o feu esmenes al Pla d’Accions. El termini per a fer-les serà fins al 18 de gener de 2021.

- A la segona, el Consell Directiu elaborarà un document que reculli tots els dubtes i esmenes que ens hàgiu fet arribar i en donarà resposta.

  • 6a etapa: Fase d’aprovació (30 de gener)

El Consell Directiu presentarà la proposta a l’Assemblea General Ordinària (AGO) del Moviment, que se celebrarà el 30 de gener del 2021, juntament amb les esmenes que hagin arribat. Seguidament se sotmetrà a votació per a la seva aprovació.

Esperem les vostres propostes per construir i fer créixer el Moviment!