Notícies
 Tornar a Notícies
  • Ratificat el Pla Estratègic del MCECC 2021-23(25) per un 93’33% dels vots

Ratificat el Pla Estratègic del MCECC 2021-23(25) per un 93’33% dels vots

16.07.20

Aquest 15 de juliol s’han tancat les votacions per ratificar el Pla Estratègic del MCECC 2021-23(25). Amb una participació de 45 centres d'esplai (un 22,84 %), ha estat aprovat per un 93’33% dels vots (42 centres d’esplai). Només 3 centres d’esplai (6'67%) han votat ‘No’ a la ratificació del nou Pla Estratègic del Moviment i cap ha votat en blanc. 

Des del mes de novembre, persones i col·lectius diversos -a través de reunions i espais participatius- hem analitzat el Moviment actual i hem somiat com voldríem ser d’aquí uns anys. El procés ha comptat amb:

  • Fase de diagnosi: el mes de novembre es va realitzar amb el Consell de Responsables Territorials, el Consell Directiu i l’Equip Tècnic del Moviment.
  • Fase propositiva: a partir del gener amb el treball a l’AGO i el formulari posterior, el Consell Directiu i l’Equip Tècnic.
  •  Fase d’elaboració: a partir del mes de març per part del Consell Directiu, concloent amb una reunió oberta amb els centres.
  • Fase de ratificació: aquesta darrera fase en que els centres d’esplai heu pogut revisar el document final i ratificar-lo -si així ho heu considerat adient- a través del formulari on-line (en situació normal, sense la Covid-19, estava prevista la seva ratificació a la Jornada de Monitors/es del 25 d’abril).

Aquest nou Pla Estratègic té quatre grans eixos (Identitat, Persona, Esplai i Xarxa), tres dels quals contenen sub-eixos:

1) Identitat 

-Actualitzar les opcions del Moviment en base als principals valors que el defineixen.

-Redefinir la visió i el compromís del Moviment vers l’opció cristiana i catalana.

2) Persona 

-Esdevenir un Moviment de persones, contribuint al creixement humà, a la retenció de talent i a generar una comunitat MCECC.

2.1. Monitor/a: Acompanyar el creixement personal del monitor/a com a jove.

2.2. Responsable: Formar i acompanyar les persones que ocupen càrrecs i tasques de responsabilitat.

2.3. Exmonitor/a: Ser un espai d’acollida per a persones que deixen l’activitat ordinària a l’esplai com a possibles referents. 

3) Esplai 

-Enfortir els centres d’esplai com a entitats d’educació en el lleure per a infants i joves

3.1. Pedagogia: Oferir una educació de qualitat i innovadora.

3.2. Governança: Enfortir la manera d’organitzar i liderar el centre d’esplai des de la responsabilitat i la implicació.

3.3. Inclusió: Esdevenir referents en el treball per a la inclusió.

3.4. Societat: Educar infants i joves per una justícia global.

4) Xarxa 

-Generar un treball amb l’entorn, enfortint vincles i teixint noves aliances

4.1. Comunitat: Fomentar el treball comunitari amb les parròquies, escoles, barris i/o municipis.

4.2. Moviment: Enfortir la xarxa MCECC des del treball territorial.

4.3. Sector: Esdevenir un referent de l’educació en el lleure del país.

Aquest document recull unes fites, unes línies estratègiques que volem seguir per aconseguir un Moviment amb Identitat, Persones, Esplais i Xarxes!  Com qualsevol gran construcció, ens caldrà anar fent passos per avançar en aquest camí. A través dels plans d’acció anuals és com anirem concretant les accions prioritàries de cada any i, aquest setembre, iniciem el de 2021. Fins al 4 d'octubre, si voleu fer-nos arribar les vostres propostes, ho podeu fer a través d'aquest formulari.