Notícies
 Tornar a Notícies
  • Manifest per "l'oci i el temps lliure educatiu d'infants i joves" a les Illes Balears

Manifest per "l'oci i el temps lliure educatiu d'infants i joves" a les Illes Balears

14.05.20

Entitats de lleure educatiu a les Illes Balears (entre elles, el MCECC Mallorca) hem difós un manifest per "l’oci i el temps lliure educatiu".

Aquest manifest "en favor de l’oci i el temps lliure educatiu per infants i joves" destaca la situació detectada que viuen els infants, joves i famílies després de gairebé dos mesos confinades i confinats a casa degut a la situació generada per la COVID 19: "aïllament social, manca d’activitat física, necessitat d’acompanyament emocional fruit de les incerteses, etc."

Per aquests motius, demanem que es prenguin mesures per tal de "poder garantir unes activitats de lleure segures i de qualitat aquest estiu". Tal com apunta el manifest, "és necessari que aquest estiu es reprenguin les activitats d'oci i temps lliure per tal de poder garantir aquest dret als infants, joves i les seves famílies" i "establir mecanismes per facilitar beques i recursos d’accés a infants en situació de vulnerabilitat a les activitats de lleure socioeducatives que s’estan planificant". A més, creiem que "les administracions han de facilitar l'obertura d'infraestructures, públiques o concertades, per tal de comptar amb suficients espais que donin garanties de seguretat per desenvolupar les activitats, tant pels infants com pels equips de les entitats de lleure" i exigim "mesures específiques per instal·lacions que permetin activitats amb pernocta, com són els campaments". "És una realitat la greu mancança d’existències d’aquest tipus d’instal·lacions o llocs i que, a més, molt probablement es veurà reduïda la seva capacitat. Proposem per exemple, facilitar acords amb establiments hotelers o altres, que no obriran per la situació actual", diu el text. 


D'altra banda, apuntem a la necessitat d' "accions de reforç en la neteja i desinfecció dels equipaments que s’utilitzin aquest estiu, lliurant recursos (materials, humans…) per a poder fer-ho seguint les pautes sanitàries que s’estableixin" i destaquem el fet que cal "acordar mesures provisionals a la normativa d’activitats de temps lliure infantil i juvenil per poder donar resposta a aquesta situació excepcional; per exemple, permetent que el que fins ara era una activitat amb sol director o directora, i per motius de seguretat s’hagi de dividir en espais propers, pugui continuar amb un únic director o directora". Per últim, també remarquem com a important "establir espais de diàleg entre les entitats de lleure i l’administració pública competent".

I és que, des del nostre coneixement del territori, municipis i barriades, i a partir del vincle que mantenim amb infants i famílies hem detectat situacions preocupants com un "augment considerable de les famílies amb vulnerabilitat, produïda principalment per la incertesa laboral, la manca de recursos econòmics i l'aïllament tecnològic, especialment, de les famílies amb antecedents de situació de risc"; així com "la necessitat del nucli familiar de poder desenvolupar activitats a l’aire lliure". En aquest punt, "es detecten dues línies de treball que es troben connectades entre sí: poder retornar a la vida al carrer i poder fer activitats d’oci i temps lliure educatiu, pensades i adaptades a cada col·lectiu i territori". A més, alertem que "infants i adolescents han perdut l’espai de joc col·lectiu com a eina d’expressió corporal i de relació amb altres, aspecte d’especial importància en l’adolescència ja que és l’etapa on es creen i consoliden aquestes xarxes de relacions".

Com a entitats d’educació en el lleure, doncs, apuntem que ens trobem amb la "incertesa de com podrem continuar aquest estiu amb els nostres projectes educatiu i línies pedagògiques, en especial la vessant d’acompanyament emocional" i manifestem que "és important destacar que durant tot el període de confinament han estat molt poques, gairebé inexistents, les mesures que s’han pres que hagin tingut en compte la infància i l’adolescència". "Fins a finals d’abril no es varen regular les sortides al carrer", recordem per apuntar que l'article 31 de la Convenció dels Drets dels Infants diu que “els estats membres reconeixem el dret de l’infant al descans i a l’esplai, al joc i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat (...) i han d’afavorir oportunitats en condicions d’igualtat, de participar en la vida cultural, artístiques, recreatives i de lleure”.

I concloem que "en l’àmbit de les Illes Balears, el dret al lleure i a l’esport així com la obligació de les administracions públiques de promoure formes alternatives de lleure, es concreta a l’article 44 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears".