Notícies
 Tornar

Formació gratuïta sobre educació emocional, gestió d’associacions i primers auxilis

29.04.20

El Departament de Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés ofereix tres cursos de formació gratuïta que us podrien interessar.

Són els següents: 

Educació emocional en entorns educatius - del 27/05/2020 al 26/06/2020 (20 hores)

Objectius:

- Adquirir coneixements sobre emocions i la seva gestió.

- Facilitar eines per potenciar l'augment de benestar personal i social en l'alumnat i, per extensió, a totes les persones que ens envolten.

- Conèixer les competències emocionals i desenvolupar un principi de pràctica.

- Diferenciar entre intel·ligència emocional i educació emocional.

- Practicar amb diferents exercicis diferents eines de benestar emocional.

- Posar significat a conceptes com empatia, assertivitat, autoestima, fluir o resiliència.

Contingut:

Mòdul 1: ENTRANT EN MATÈRIA.

- La resposta psicopedagògica: Educació emocional.

- Justificació i necessitat d'una educació emocional.

- Què cal saber sobre les emocions? 

Mòdul 2: MARC CONCEPTUAL DE L'EMOCIÓ.

- Com es produeix una emoció?

- El mecanisme de valoració.

- Els components de l'emoció.

- L'Orexis: predisposició a l'acció.

- Concepte d'emoció.

- Els fenòmens afectius.

Mòdul 3: CLASSIFICACIÓ DE LES EMOCIONS.

- Funció de les emocions.

- Estructura de les emocions.

- Emocions positives i negatives.

- Les famílies d'emocions.

- ¿Emocions bàsiques, primàries o discretes?

- Classificació de les emocions. 

Mòdul 4: LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL.

- Evolució del concepte d'intel·ligència.

- La teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner.

- Més reflexions sobre la intel·ligència.

- Antecedents de la intel·ligència emocional.

- Bibliografia per a saber més...

- El debat al voltant de la intel·ligència emocional.

- L'educació emocional. 

Gestió Integral de petites associacions - del 27/05/2020 al 26/06/2020 (20 hores)

Objectius:

- Conèixer quin tipus d’entitat ha d’establir en funció de les necessitats o les activitats que es duran a terme.

- Conèixer els requisits legals i fiscals de cada tipus d’entitat. 

- Ésser capaç de dur els comptes al dia.  

- Conèixer les diverses fonts de finançament que existeixen i ser capaços de desenvolupar un pla de captació de fons. 

Contingut:

- Marc legal i fiscal a les associacions. 

- Comunicació i màrqueting. 

- Captació de fons. 

- Gestió de persones. 

- Gestió de projectes. 

Primers Auxilis - del 20/05/2020 al 19/06/2020 (20 hores)

Objectius:

- Conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereixi primers auxilis. 

- Reconèixer una parada cardiorespiratòria: saber avaluar, mesurar i reconèixer amb total seguretat una parada cardiorespiratòria amb diagnòstic diferencial d’altres patologies de les que caldria diferenciar (aturada respiratòria, bradicàrdia, ennuegament, pèrdua de coneixement).

 - Realitzar correctament el suport vital bàsic: realitzar amb total seguretat i eficàcia les maniobres de ressuscitació i de suport vital bàsic amb o sense DEA.

 - Maniobrar amb seguretat en situacions de desobstrucció i tractament de les vies respiratòries: disposar dels coneixements necessaris i de total seguretat basats en els darrers consensos, tant en l'obstrucció incomplerta com en l'obstrucció complerta per garantir en les màximes probabilitats la viabilitat i recuperació total de la víctima.

- Saber realitzar un adequat control de situacions d'hemorràgia: saber aplicar els darrers consensos sobre el control d'hemorràgies tant en les mesures a aplicar (compressió, posturals…) com en les que no s'han d'aplicar.

Contingut:

Mòdul 1: VALORACIÓ INICIAL DE L'ASSISTÈNCIA EN UNA URGÈNCIA.

- Els accidents.

- L'atenció sanitària i als primers auxilis.

- El marc legal i ètic de les prestacions dels primers auxilis.

- Fases en les prestacions de primers auxilis.

- La farmaciola d'urgències.

AVALUACIÓ DE L'ESTAT DE LA VÍCTIMA.

- Avaluació de les Funcions vitals.

- Avaluació neurològica.

- Els signes vitals.

Mòdul 2: APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SUPORT VITAL BÀSIC.

- Aturada cardiorespiratòria i Ressuscitació.

ALGORITME DE SUPORT VITAL BÀSIC COMPLET.

- Algoritme de suport vital bàsic Pediàtric.

L'OBSTRUCCIÓ DE LA VIA AÈRIA PER Cossos estranys (OVACE).

- Procediment Quan la víctima és un lactant (0-1 any).

SUPORT VITAL AMB DESA.

- Fibril.lació i desfibril·lació.

- Els Aparells desfibril·ladors.

- Algoritme de suport bàsic amb DESA. 

Mòdul 3: PRIMERS AUXILIS PER ALS ACCIDENTS MÉS CORRENTS.

- Hemorràgies.

- Traumatismes (Contusions, fractures i luxacions).

- Les Ferides.

- Cossos estranys.

- Lesions per calor.

- Lesions paper fred. 

Mòdul 4: PRIMERS AUXILIS EN URGÈNCIES METABÒLIQUES I ENDOCRINES.

- Atac d'Ansietat.

- Hipoglucèmia hiperglucèmia.

- Crisi epilèptica.

- Crisi asmàtica.

- Insuficiència renal.

PRIMERS AUXILIS PER TRAUMATISMES QUÍMICS I BIOLÒGICS.

- Intoxicacions.

- Picades i mossegades.