Troba el teu curs

Resolució de conflictes

Objectiu general. -Elaborar estratègies que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible. Objectius específics. -Classificar els conceptes claus per a la identificació de conflictes i les seves tipologies -Identificar eines de comunicació i gestió emocional davant de situacions conflictives. -Construir eines aplicables a la gestió de conflictes.