Troba el teu curs

Formació per a persones cuidadores no professionals


Formació realitzada amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'IRPF a on compartim pautes per a millorar la qualitat de vida del vostre familiar i, us ajudem a cuidar-vos a vosaltres mateixes/os.

Codi Curs
12288

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
25/10/2021

Data Fi
19/12/2021

Hores teòriques
30 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Cuidadors/es Familiars

Codi Curs: 12288

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 25/10/2021

Data Fi: 19/12/2021

Hores teòriques: 30 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

Descripció

• Facilitar a les persones cuidadores estratègies i coneixements per abordar l’atenció de la persona depenent.

Què aprendràs?

• Tipus de dependència.

o Recursos.

o Drets i deures del cuidador.

• Ser cuidador.

• Imatge i higiene.

o Productes de suport.

o Mobilitzacions.

• Nocions bàsiques de primers auxilis.

• Pèrdua i dol.

o Resolució de conflictes.

• Envelliment:

o Recursos específics per a persones grans.

o Drets i deures de la gent gran.

• Deteriorament cognitiu: demències. Alteracions de la capacitat motora.

• Trastorns de la son i alteracions de les capacitats funcionals.

• Cura de la pell i nutrició específica per a gent gran.

• Habilitats per afrontar problemes de conducta.

o Tècniques de resolució de conflictes.

o Influència dels factors ambientals

Requisits

Adreçat a persones cuidadores no professionals que tenen al seu càrrec a un familiar major de 65 anys en situació de dependència i resideixen a Catalunya.

Formació per a persones cuidadores no professionals

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15