Troba el teu curs

Detecció i intervenció en maltractament infantil.


La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant estableix que els estats membres han d’adoptar totes les mesures necessàries per protegir l’infant de totes les formes de violència física i mental. A Catalunya, la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència regula les actuacions que s’han de dur a terme des de les administracions sanitàries i educatives, entre d’altres, per garantir la protecció dels infants i adolescents residents al nostre territori.

Codi Curs
14604

Llengua vehicular
Castellà

Modalitat
Online

Online

Data Inici
19/10/2022

Data Fi
16/12/2022

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

149€

Curs d'especialització: avançat.

Codi Curs: 14604

Llengua vehicular: Castellà

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 19/10/2022

Data Fi: 16/12/2022

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 149€

A qui va dirigit?

Aquesta formació esta destinada a tots aquells professionals o persones que estan interessants en l’àmbit de la infància i adolescència.

Descripció

- Aprendre a detectar les situacions de maltractament i abús sexual a infants i adolescents en entorns educatius.

- Garantir la correcta comunicació i recollida d’observacions en àmbits educatius i de lleure per poder notificar possibles situacions de maltractaments, ja siguin greus, moderats o lleus.

- Conèixer elements, materials i activitats de prevenció davant situacions de maltractament i abús sexual en l’àmbit educatiu.

- Reflexionar sobre la posició dels professional vers l’infant o adolescent en risc.

Què aprendràs?

Mòdul 1: EL MALTRACTAMENT I ABÚS INFANTIL I ADOLESCENT.

- Les necessitats de la infància.

- Definició i tipologia de maltractaments a la infància i adolescència.

- Valoració del maltractament en l'àmbit familiar, escolar i de temps lliure.

- El Sistema Català de Protecció a la Infància i l'Adolescència.Mòdul 2: INDICADOR I FACTORS DE RISC.

- Llistat d'observacions i indicadors per a la detecció precoç i l'assessorament davant de situacions de sospita o certesa de maltractament infantil.Mòdul 3: ELEMENTS DE PREVENCIÓ DAVANT SITUACIONS DE MALTRACTAMENT I ABÚS SEXUAL EN L'ÀMBIT EDUCATIU I DE TEMPS LLIURE.

- Elements de prevenció davant de situacions de maltractament i abús sexual.

- Informació sobre abusos sexuals.

- Educació afectiva i sexual.

- Educació socioemocional.

- Clima comunicatiu en l'àmbit educatiu.

- Actituds relacionals entre els professionals dels centres educatius i els nens per evitar situacions no desitjables.

- Orientacions per a les famílies.Mòdul 4: POSICIÓ DELS PROFESSIONALS DAVANT UNA POSSIBLE SITUACIÓ DE MALTRACTAMENTS I ABUSOS INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA.

- Actituds a evitar i / o a tenir en compte.

- Creences i mites en famílies en risc social.

- El vincle afectiu amb el nen i / o l'adolescent maltractat.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Detecció i intervenció en maltractament infantil.

149€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15