Màsters i postgraus URL

Màsters i estudis de postgrau en acció social

Màster

Desenvolupament, Cooperació i Acció Comunitària

60 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2018

En un moment de grans transformacions globals, el màster capacita l’alumnat per tenir un domini dels nous paradigmes en desenvolupament, cooperació internacional i acció comunitària des d’una perspectiva interdisciplinària, a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés ‐ URL, especialista en acció social. [+]

Counselling

60 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2018

El counselling és una eina poderosa d’aplicació en totes les professions d’ajuda i, per tant, l’objectiu és donar a conèixer la teoria, la pràctica i les seves tècniques com a model d’intervenció perquè aquests professionals puguin treballar i potenciar canvis de forma positiva integrant els continguts relacionats amb el desenvolupament de competències personals i relacionals des de la supervisió pràctica. [+]

Diploma Universitari

Intervenció socioeducativa en infància i adolescència

30 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2018

Aquesta titulació desenvolupa una formació teòrico-pràctica, de caràcter especialitzat, orientada a oferir estratègies d’intervenció socioeducativa en les situacions que viuen els infants i adolescents, de cara a potenciar els seus propis recursos. [+]

Orientació i Inserció Laboral

30 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2018

Formar professionals que acompanyen la trajectòria laboral de les persones, orientant i establint vincles entre les necessitats i els objectius sociolaborals de cada persona i els de les organitzacions. [+]

Counselling

30 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2018

El counselling és una eina poderosa d’aplicació en totes les professions “d’ajuda”. Educadors, psicòlegs, terapeutes, infermeres, treballadors socials, mestres, pedagogs, agents de pastoral, voluntaris, trobaran en el counselling un model d’intervenció, basat en la psicologia humanista, que els permetrà qualificar la seva intervenció. [+]

Expert Universitari

Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2018

Al segle XXI, una mirada ètica a l’atenció a les persones requereix una visió i unes capacitats interdisciplinàries que incorporin els valors a la pràctica professional i permetin identificar i gestionar correctament les problemàtiques ètiques que es puguin donar en les organitzacions. [+]

Direcció estratègica d’organitzacions no lucratives

15 ECTS / On-line / Inici: Octubre 2018

Amb un enfocament pràctic, aquesta formació prepara els professionals en competències de la gestió d’organitzacions socials i lideratge d’equips de treball orientats a donar resposta a les necessitats dels usuaris en un entorn complex. [+]

Direcció i gestió de RRHH en les organitzacions no lucratives

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Febrer 2019

Amb un enfocament pràctic, aquesta formació prepara els professionals en la millora de les seves competències en l’àmbit de la gestió de les persones tant professionals com voluntàries. [+]

Estratègies innovadores d’intervenció amb infants i adolescents

15 ECTS / Semipresencial / Inici: A concretar

Aquesta titulació desenvolupa una formació teòrico-pràctica, de caràcter especialitzat, orientada a oferir estratègies d’intervenció socioeducativa en les situacions que viuen els infants i adolescents, de cara a potenciar els seus propis recursos. [+]

Intervenció en els contextos socials i educatius amb la infància i l'adolescència

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Febrer 2019

Aprendràs a definir i aplicar estratègies i metodologies d’assessorament socioeducatiu a les famílies, d’intervenció multidisciplinar en contextos escolars, d’atenció a la salut i de treball educatiu en el sistema de justícia juvenil. [+]

Orientació i inserció laboral

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2018

Aquest curs, aprofita els 20 anys d’experiència de postgrau, per formar professionals que acompanyen la trajectòria laboral de les persones, orientant i establint vincles entre les necessitats i els objectius sociolaborals de cada persona i els de les organitzacions. [+]

Intervenció en l’àmbit de la inserció laboral

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Març 2019

Aquest curs aprofita més de vint anys d’experiència en la formació de professionals o futurs professionals de la inserció laboral , i permet conèixer les polítiques i programes per a l’ocupació vigents, aprofundir en els col·lectius amb més dificultat d’inserció laboral, analitzar i practicar l’elaboració de diagnòstics ocupacionals i el disseny d’itineraris d’inserció i abordar un tema tan actual com és l’emprenedoria, com a alternativa a l’ocupació. [+]

Programació neurolingüística i mindfulness en l’àmbit socioeducatiu

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Març 2019

Aprendràs les eines de la Programació Neurolingüística i del Mindfulness per a la pràctica del desenvolupament personal i professional i assoliràs les competències per comprendre i utilitzar la metodologia de la PNL a nivell de Practitioner. [+]

Gestió de residències i altres recursos per a gent gran

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Març 2019

Si vols orientar la teva carrera a la gestió de centres i serveis per a la gent gran, obtindràs eines per dirigir centres i coordinar equips de treball, combinant aprenentatges vinculats a la direcció tècnica i assistencial.

[+]

Infants i Joves migrants que arriben sols (MENA): Estratègies i eines per a la inclusió social

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Febrer 2019

Ofereix una formació específica i eminentment pràctica pensada per a la capacitació de professionals en l’atenció i acompanyament socioeducatiu del col·lectiu MENA en centres residencials d’acció educativa (CRAE). Pretén capacitar als professionals per elaborar propostes d’intervenció en l’atenció i acompanyament a aquests infants i joves (migrants) creant respostes adaptades a les noves necessitats educatives i socials de cada realitat particular i basades en criteris ètics i tècnics que donin resposta a la Convenció dels Drets dels infants per justícia i equitat.

[+]

Petita infància, família i territori: eines per a l'acompanyament socioeducatiu

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Febrer 2019

Treballar avui amb petita infància requereix una mirada global a les seves necessitats materials i no materials, tal com indica la Convenció dels Drets de l'Infant.  De manera més detallada, l'Observació General n. 14 del Comitè dels Drets de l'Infant desenvolupa la idea clau sobre l'exigència de vetllar per l'interès superior de l’infant en totes aquelles situacions que afectin la seva vida i el seu desenvolupament. [+]