Màsters i postgraus URL

Màsters i estudis de postgrau en acció social

Màster

Counselling

60 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2018

El counselling és una eina poderosa d’aplicació en totes les professions d’ajuda i, per tant, l’objectiu és donar a conèixer la teoria, la pràctica i les seves tècniques com a model d’intervenció perquè aquests professionals puguin treballar i potenciar canvis de forma positiva integrant els continguts relacionats amb el desenvolupament de competències personals i relacionals des de la supervisió pràctica. [+]

Diploma Universitari

Intervenció socioeducativa en infància i adolescència

30 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2018

Aquesta titulació desenvolupa una formació teòrico-pràctica, de caràcter especialitzat, orientada a oferir estratègies d’intervenció socioeducativa en les situacions que viuen els infants i adolescents, de cara a potenciar els seus propis recursos. [+]

Orientació i Inserció Laboral

30 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2018

Formar professionals que acompanyen la trajectòria laboral de les persones, orientant i establint vincles entre les necessitats i els objectius sociolaborals de cada persona i els de les organitzacions. [+]

Counselling

30 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2018

El counselling és una eina poderosa d’aplicació en totes les professions “d’ajuda”. Educadors, psicòlegs, terapeutes, infermeres, treballadors socials, mestres, pedagogs, agents de pastoral, voluntaris, trobaran en el counselling un model d’intervenció, basat en la psicologia humanista, que els permetrà qualificar la seva intervenció. [+]

Expert Universitari

Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2018

Al segle XXI, una mirada ètica a l’atenció a les persones requereix una visió i unes capacitats interdisciplinàries que incorporin els valors a la pràctica professional i permetin identificar i gestionar correctament les problemàtiques ètiques que es puguin donar en les organitzacions. [+]

Direcció estratègica d’organitzacions no lucratives

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2018

Amb un enfocament pràctic, aquesta formació prepara els professionals en competències de la gestió d’organitzacions socials i lideratge d’equips de treball orientats a donar resposta a les necessitats dels usuaris en un entorn complex. [+]

Direcció i gestió de RRHH en les organitzacions no lucratives

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Febrer 2019

Amb un enfocament pràctic, aquesta formació prepara els professionals en la millora de les seves competències en l’àmbit de la gestió de les persones tant professionals com voluntàries. [+]

Estratègies innovadores d’intervenció amb infants i adolescents

15 ECTS / Semipresencial / Inici: A concretar

Aquesta titulació desenvolupa una formació teòrico-pràctica, de caràcter especialitzat, orientada a oferir estratègies d’intervenció socioeducativa en les situacions que viuen els infants i adolescents, de cara a potenciar els seus propis recursos. [+]

Intervenció en els contextos socials i educatius amb la infància i l'adolescència

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Febrer 2019

Aprendràs a definir i aplicar estratègies i metodologies d’assessorament socioeducatiu a les famílies, d’intervenció multidisciplinar en contextos escolars, d’atenció a la salut i de treball educatiu en el sistema de justícia juvenil. [+]

Orientació i inserció laboral

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2018

Aquest curs, aprofita els 20 anys d’experiència de postgrau, per formar professionals que acompanyen la trajectòria laboral de les persones, orientant i establint vincles entre les necessitats i els objectius sociolaborals de cada persona i els de les organitzacions. [+]

Intervenció en l’àmbit de la inserció laboral

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Març 2019

Aquest curs aprofita més de vint anys d’experiència en la formació de professionals o futurs professionals de la inserció laboral , i permet conèixer les polítiques i programes per a l’ocupació vigents, aprofundir en els col·lectius amb més dificultat d’inserció laboral, analitzar i practicar l’elaboració de diagnòstics ocupacionals i el disseny d’itineraris d’inserció i abordar un tema tan actual com és l’emprenedoria, com a alternativa a l’ocupació. [+]

Programació neurolingüística i mindfulness en l’àmbit socioeducatiu

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Març 2019

Aprendràs les eines de la Programació Neurolingüística i del Mindfulness per a la pràctica del desenvolupament personal i professional i assoliràs les competències per comprendre i utilitzar la metodologia de la PNL a nivell de Practitioner. [+]