Màster

Desenvolupament, Cooperació i Acció Comunitària

60 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2019

En un moment de grans transformacions globals, el màster capacita l’alumnat per tenir un domini dels nous paradigmes en desenvolupament, cooperació internacional i acció humanitària, així com eines i coneixements per abordar reptes com les migracions, gestió de la diversitat cultural, minories, gestió de projectes i noves tecnologies. [+]

Counselling

60 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2019

El counselling és una eina poderosa d'aplicació en totes les professions d'ajuda i, per tant, l'objectiu és donar a conèixer la teoria, la pràctica i les seves tècniques com a model d'intervenció perquè aquests professionals puguin treballar i potenciar canvis de forma positiva integrant els continguts relacionats amb el desenvolupament de competències personals i relacionals des de la supervisió pràctica. [+]

Prevenció i tractament de drogodependències en l'àmbit socioeducatiu

60 ECTS / Presencial y semipresencial / Inici: Octubre 2019

El Màster en prevenció i tractament de drogodependències en l’àmbit socioeducatiu basa el seu aprenentatge en l’atenció, intervenció i tractament  a persones o comunitats vulnerables que puguin patir una addicció tant a una substancia com a comportaments.  [+]

Diploma Universitari

Intervenció socioeducativa en infància i adolescència

30 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2019

Aquesta titulació desenvolupa una formació teòrico-pràctica, de caràcter especialitzat, orientada a oferir estratègies d’intervenció socioeducativa en les situacions que viuen els infants i adolescents, de cara a potenciar els seus propis recursos. [+]

Orientació i Inserció Laboral

30 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2019

Formar professionals que acompanyen la trajectòria laboral de les persones, orientant i establint vincles entre les necessitats i els objectius sociolaborals de cada persona i els de les organitzacions. [+]

Counselling

30 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2019

El counselling és una eina poderosa d’aplicació en totes les professions “d’ajuda”. Educadors, psicòlegs, terapeutes, infermeres, treballadors socials, mestres, pedagogs, agents de pastoral, voluntaris, trobaran en el counselling un model d’intervenció, basat en la psicologia humanista, que els permetrà qualificar la seva intervenció. [+]

Gestió per a l'atenció centrada a la persona

30 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2018

Et capacitarà professionalment per a l’aplicació i desenvolupament de l'Atenció Centrada en la Persona des de la gestió en entorns residencials destinats a la gent gran. [+]

Reptes globals, desenvolupament i acció comunitària

30 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2019

Aquest postgrau et permetrà construir una visió actualitzada de la complexitat de la realitat global actual perquè hi puguis contribuir a partir de l'anàlisi de les diferents visions sobre el desenvolupament, com també desenvoluparàs una perspectiva global i eines efectives sobre l'acció humanitària. [+]

Desenvolupament i cooperació

30 ECTS / Semipresencial / Inici: Gener 2020

Aquest postgrau et capacitarà per treballar en projectes de cooperació al desenvolupament a partir de la comprensió de les diferents visions sobre el desenvolupament, l'aprofundiment en els fonaments de l’acció humanitària, i el domini del sistema de cooperació internacional, del qual sabràs identificar els actors principals i les seves agendes. [+]

Expert Universitari

Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2019

Al segle XXI, una mirada ètica a l’atenció a les persones requereix una visió i unes capacitats interdisciplinàries que incorporin els valors a la pràctica professional i permetin identificar i gestionar correctament les problemàtiques ètiques que es puguin donar en les organitzacions. [+]

Direcció estratègica d’organitzacions no lucratives

15 ECTS / On-line / Inici: Octubre 2019

Amb un enfocament pràctic, aquesta formació prepara els professionals en competències de la gestió d’organitzacions socials i lideratge d’equips de treball orientats a donar resposta a les necessitats dels usuaris en un entorn complex. [+]

Direcció i gestió de RRHH en les organitzacions no lucratives

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Febrer 2020

Amb un enfocament pràctic, aquesta formació prepara els professionals en la millora de les seves competències en l’àmbit de la gestió de les persones tant professionals com voluntàries. [+]

Estratègies innovadores d’intervenció amb infants i adolescents

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Gener 2020

Aquesta titulació desenvolupa una formació teòrico-pràctica, de caràcter especialitzat, orientada a oferir estratègies d’intervenció socioeducativa en les situacions que viuen els infants i adolescents, de cara a potenciar els seus propis recursos.  [+]

Intervenció en els contextos socials i educatius amb la infància i l'adolescència

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Gener 2021

Aquesta titulació desenvolupa una formació teòrico-pràctica, de caràcter especialitzat, orientada a oferir estratègies d’intervenció socioeducativa en les situacions que viuen els infants i adolescents, de cara a potenciar els seus propis recursos. També vol capacitar els professionals en la reflexió i l’aplicació de models i metodologies innovadores per a la intervenció en els nous contextos socials i educatius. [+]

Orientació i inserció laboral

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2019

Aquest curs, aprofita els 20 anys d’experiència de postgrau, per formar professionals que acompanyen la trajectòria laboral de les persones, orientant i establint vincles entre les necessitats i els objectius sociolaborals de cada persona i els de les organitzacions. [+]

Intervenció en l’àmbit de la inserció laboral

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Març 2020

Aquest curs aprofita més de vint anys d’experiència en la formació de professionals o futurs professionals de la inserció laboral , i permet conèixer les polítiques i programes per a l’ocupació vigents, aprofundir en els col·lectius amb més dificultat d’inserció laboral, analitzar i practicar l’elaboració de diagnòstics ocupacionals i el disseny d’itineraris d’inserció i abordar un tema tan actual com és l’emprenedoria, com a alternativa a l’ocupació. [+]

Atenció centrada en la persona

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2019

Aprofundiràs en l'Atenció Centrada en la Persona com a paradigma d'intervenció en gent gran. [+]

Gestió de residències i altres recursos per a gent gran

15 ECTS / Semipresencial / Inici: 4 febrer 2019

Si vols orientar la teva carrera a la gestió de centres i serveis per a la gent gran, obtindràs eines per dirigir centres i coordinar equips de treball, combinant aprenentatges vinculats a la direcció tècnica i assistencial.

[+]

Infants i Joves migrants que arriben sols (MENA): Estratègies i eines per a la inclusió social

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2019

Ofereix una formació específica i eminentment pràctica pensada per a la capacitació de professionals en l’atenció i acompanyament socioeducatiu del col·lectiu MENA en centres residencials d’acció educativa (CRAE). Pretén capacitar als professionals per elaborar propostes d’intervenció en l’atenció i acompanyament a aquests infants i joves (migrants) creant respostes adaptades a les noves necessitats educatives i socials de cada realitat particular i basades en criteris ètics i tècnics que donin resposta a la Convenció dels Drets dels infants per justícia i equitat.

[+]

Petita infància, família i territori: eines per a l'acompanyament socioeducatiu

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2019

Treballar avui amb petita infància requereix una mirada global a les seves necessitats materials i no materials, tal com indica la Convenció dels Drets de l'Infant.  De manera més detallada, l'Observació General n. 14 del Comitè dels Drets de l'Infant desenvolupa la idea clau sobre l'exigència de vetllar per l'interès superior de l’infant en totes aquelles situacions que afectin la seva vida i el seu desenvolupament. [+]

Reptes globals: Geopolítica, desigualtats, medi ambient, drets humans i diversitat cultural

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Octubre 2019

Amb aquesta formació de postgrau adquiriràs una visió actualitzada, interdependent i complexa de la realitat internacional, de les diferents transformacions que s’estan produint, així com dels principals reptes globals compartits i podràs treballar basant-te en una anàlisi que pren en consideració els diferents processos socials, experiències i aprenentatges de diverses realitats internacionals. [+]

Desenvolupament i acció comunitària: gènere, minories i migracions

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Gener 2020

Aquesta formació de postgrau t'habilitarà per poder comprendre i analitzar les diferents visions sobre el desenvolupament, incloent-hi perspectives com ara de gènere o migracions, i adquiriràs una visió global sobre l’acció humanitària i els seus fonaments. [+]

Cooperació al desenvolupament i transformació global: actors i agendes, gestió de projectes i noves tecnologies

15 ECTS / Semipresencial / Inici: Gener 2020

Amb aquesta formació de postgrau analitzaràs el sistema de cooperació internacional, els seus actors i les diferents agendes; integraràs l’enfocament comunitari, que afavoreix una cooperació horitzontal; seràs capaç d'identificar, dissenyar i avaluar projectes de cooperació al desenvolupament, i faràs una aproximació a les noves tecnologies i el seu paper transformador. [+]