COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Les xarxes socials com a aliades de les entitats socials

Les xarxes socials com a aliades de les entitats socials

Erika Tobalina
Cap Acadèmica de Formació, Consultoria i Estudis a la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

07.11.22

Són útils les xarxes socials per a les entitats socials?

Avui dia, tal com funciona la societat, podríem dir que les xarxes socials són imprescindibles per a qualsevol tipus d’organització si vol ocupar un lloc rellevant en el panorama social. Evidentment, les entitats socials necessiten aquestes plataformes per poder fer arribar el seu missatge i generar impacte. No ser-hi és pràcticament el mateix que no existir.

Però, com tot, no n’hi ha prou obrint un perfil i que se’ns pugui trobar. Cal fer un bon ús d’aquestes eines i dinamitzar-les per destacar entre tot el panorama social que les fa servir. Aquesta és la clau. I és que, a diferència de la via tradicional de cridar l’atenció del públic objectiu mitjançant la publicitat, les xarxes socials permeten, a més d’explicar el que fem, interactuar amb les persones perquè visquin l’experiència del que els oferim, fet que  augmenta significativament les possibilitats que decideixin vincular-se amb nosaltres.

Quines possibilitats ofereixen les xarxes socials a les entitats socials?

Les xarxes socials són especialment útils a les entitats socials i suposen una oportunitat per:

  • Tenir més informació del perfil de persones o entitats amb les quals interessa col·laborar i poder-los oferir solucions més adaptades.
  • Millorar la gestió i l’atenció dels usuaris com a eina de comunicació més directa.
  • Enfortir les relacions amb les persones que tenen afinitat amb el projecte o que poden beneficiar-se del servei que s’ofereix.
  • Generar sinèrgies amb altres projectes i entitats per facilitar el treball conjunt.
  • Promoure el reconeixement social dels projectes que es posen en marxa.
  • Estar al dia de les tendències i necessitats de les persones o del sector de la societat sobre el qual es vol generar canvi.
  • Augmentar l’impacte del projecte per arribar a més persones i més enllà del territori o àrea habitual d’influència.
  • Extraure informació mitjançant l’anàlisi de dades i informes que permetin definir una estratègia més efectiva per a la missió de l’entitat.

Tenir perfil a les xarxes socials és com tenir diverses finestres obertes al món que ens permeten veure-hi i relacionar-nos amb l’entorn. Si som entitats socials, hem de viure i relacionar-nos com a tals.

Com podem aprofitar aquests avantatges?

En primer lloc, cal un treball previ fonamental: s’ha de tenir molt clar què es vol comunicar. Així com amb les persones parlaríem d’autoconeixement, les entitats també han de fer la feina prèvia de definir la seva missió i visió. Si no volem ser un usuari més del món virtual, cal distingir-nos per allò que ens fa únics.

Aquest tret diferenciador és el factor clau sobre el qual cal dissenyar l’estratègia de difusió a les xarxes. Com més alineat estigui el pla de comunicació a aquesta idea que es vol transmetre, de manera més clara podran percebre-la les persones amb les quals interactuem. Això és precisament el que dona coherència i congruència a la identitat de l’organització.

Un bon pla de comunicació ha d’ajustar l’estratègia a les xarxes socials de manera que sigui un procés col·laboratiu i participatiu de totes les àrees de l’entitat. Cal escollir els canals adequats: en aquest cas, les xarxes socials que s’ajustin a les finalitats i a les necessitats, tant internes com externes, és a dir, del públic al qual volem adreçar-nos.

En la mesura del possible, és ideal que hi hagi una persona amb coneixements i domini de les xarxes socials que s’encarregui d’implementar el pla de comunicació: crear continguts, planificar i programar les publicacions, dinamitzar la interacció amb altres perfils, fer seguiment de l’evolució de la marca de l’entitat per detectar oportunitats i amenaces i transmetre-les a l’equip intern per prendre les decisions oportunes a cada cas.

Si volem garantir la viabilitat del projecte social pel qual lluitem, hem de ser conscients que se’ns ha de veure i escoltar. Aprofitem aquestes finestres per poder ajudar més persones.

Existeixen formacions molt útils per poder iniciar-se amb temes de comunicació i capacitar algú de l’equip intern en les tasques de gestió de la comunitat. A la Fundació Pere Tarrés n’oferim una: Community manager (peretarres.org).

Això sí, és molt important que l’estratègia es mantingui en el temps i la feina sigui continuada. La constància marca la diferència. Ens veiem a les xarxes!