COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Vetllem pels vetlladors?

Vetllem pels vetlladors?

Laia Arias
Psicòloga i psicopedagoga, docent de la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

06.07.20

La figura del vetllador/a (també anomenat Auxiliar d’Educació Especial) dins dels centres educatius és una realitat que fa palesa la necessitat de disposar de professionals que acompanyin alguns dels infants amb Necessitats Educatives Especials (NEE) als centres educatius. Els vetlladors/es, altrament dits de manera més formal Auxiliars d'Educació Especial, són una peça clau en l'engranatge d'un centre que aposta per la inclusió de tot l'alumnat en el dia a dia a les aules ordinàries. 

Els/les vetlladors/es fan tasques que a vegades resulten més invisibles que la feina que altres professionals de l'educació desenvolupen en un centre educatiu, però no per això s'ha de considerar menys important: cada peça és necessària perquè tot rutlli al ritme més adequat possible i atenent a les necessitats de tots els infants. Així doncs, l'Auxiliar d'Educació Especial ha de vetllar per l’autonomia, la regulació de la conducta, la seguretat i la salut del nen/a o del/la jove de qui s'encarrega: no només l'ajuda en el seu benestar físic, sinó que també vetlla pel seu benestar emocional. La figura del vetllador/a és complexa perquè cada alumne/a és diferent i les demandes que rebrà pel que fa al seu rol poden variar molt d'un cas a un altre. 

El decret 150/2017 de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu impulsat pel Departament d’Ensenyament, ha suposat tota una declaració d’intencions i un avenç per a l'atenció de l'alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE). 

Si bé la realitat exigeix que es disposin de més recursos per al ple desplegament d’aquest decret, s’ha fet un pas important perquè es pugui atendre tot l’alumnat dins d’un sistema que aposta per la veritable inclusió i que no vol deixar ningú enrere. És per això que, de moment, la figura del vetllador/a esdevé necessària i pren rellevància perquè la seva tasca engloba una sèrie de responsabilitats que van encaminades a assegurar que l’alumnat que s’atén pugui estar plenament present a les aules ordinàries i no només això, també que pugui participar i aprendre amb els altres infants.  

El/la vetllador/a no sempre abasta tota la franja horària que faria falta al centre, però les hores en les quals hi és, fa una feina increïblement útil: dona suport al professorat, es fa càrrec de l’acompanyament de l’alumne/a en els seus aprenentatges dins de l’aula, assegura que els desplaçaments de l’infant o jove als diferents espais del centre es facin amb la màxima eficàcia possible i porta a terme tasques d’higiene, salut i seguretat que l’alumne/a requereix. A més a més, el/la vetllador/a sempre es pot coordinar amb el/la docent referent de l’alumne/a per treballar tot allò que considerin necessari per al desenvolupament de l’infant o jove. 

L’àrea de Formació, Consultoria i estudis de la Fundació, d’acord amb les necessitats formatives que s’han detectat en els/les professionals que s’interessen en treballar de vetlladors/es, disposa de cursos específics d’atenció a l’educació especial per a donar-hi resposta.  Per una banda el curs de vetlladors/es propi i per l’altra el Certificat de Professionalitat d’Atenció a l’Alumnat amb Necessitats Educatives Especials (ACNEE). 

La formació pròpia, Vetllador/a: atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, en la que s’han format més de 600 persones en el període 2018-20, consta de diferents parts per abordar aspectes propis de la realitat laboral dels/de les vetlladors/es que es considera que cal cobrir: d’una banda, es treballa el concepte d’inclusió, es fa èmfasi en la importància del decret esmentat anteriorment i la distinció entre NEE i NESE i s’explica la xarxa de la qual formen part els/les vetlladors/es. D’una altra, es treballen continguts propis de l’àmbit de la psicologia evolutiva i competències emocionals que són necessaris per a atendre l’alumnat amb NEE, així com també les diferències bàsiques entre trastorns mentals i dificultats d’aprenentatge i com el/la vetllador/a pot ajudar en els processos que faci falta des de les funcions que caracteritzen la seva figura professional.

Finalment, també es rep formació en aspectes tan importants com són la salut i seguretat de l’alumnat que s’atén pel que fa a tasques d’higiene i primers auxilis. La formació que s’ofereix, doncs, promou que les persones que vulguin treballar de vetllador/a disposin d’uns coneixements força amplis i imprescindibles per a fer la seva feina en qualsevol centre educatiu, que tinguin clares les seves funcions i que puguin treballar amb més confiança i preparació.  

Així, la nova proposta formativa que s’ofereix des de l’àrea de formació, no només s’endinsa en el coneixement del corpus teòric que cal conèixer per al desenvolupament professional sinó que, a partir de preguntes i reptes, planteja situacions reals i properes al context professional que insten els participants a apropar-se a la realitat professional. I des d’aquesta perspectiva, donar-hi una resposta ajustada i inclusiva fruit del treball col·laboratiu i la construcció d’aprenentatges significatius per així aconseguir el desenvolupament de les competències necessàries per a esdevenir bons professionals. 

D’aquesta manera, podem dir que sí, que des de la Fundació, vetllem pels vetlladors/es. I per aquest motiu, és imprescindible seguir oferint formació i valorant enormement la qualitat de la tasca que desenvolupen els auxiliars d’educació especial perquè la seva intervenció és de molta ajuda per als centres educatius i perquè infants i joves puguin aprendre i créixer com a persones tal i com està previst en el sistema educatiu actual.