COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

El treball per projectes: replantegem-nos els aspectes més bàsics

El treball per projectes: replantegem-nos els aspectes més bàsics

Jéssica Camins Casals
Cap de Consultoria i Estudis
Veure tots els articles | Fitxa d’experta

31.10.19

Les entitats del Tercer Sector estem acostumades a plantejar i executar projectes. I precisament perquè és una part important del nostre dia a dia és important que de tant en tant ens prenguem una estona per qüestionar-nos com ho estem fent i com podem millorar. A vegades, la resposta està en plantejar-nos aspectes molt bàsics.

Des del Departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés portem més de 10 anys en la gestió de convocatòries i serveis d’assessorament a entitats del Tercer Sector. Precisament a través de l’experiència adquirida hem pogut detectar els errors més freqüents. A continuació us anotem 5 aspectes clau a tenir en compte a l’hora de plantejar un projecte.

 

  1. Doneu resposta a una necessitat real. Actueu on més podeu aportar!

El projecte sempre ha d’estar alineat a nivell intern, amb la missió, visió i valors de la vostra entitat i, alhora, tenir en compte les necessitats de l’entorn i, sobretot, de les persones a les que s’adreça. Indagar i fins i tot preguntar a les persones destinatàries les seves necessitats i preferències és essencial. Alhora, cal conèixer les línies d’actuació de les polítiques públiques i totes les propostes que s’estan desenvolupant en el mateix espai on voleu intervenir. Cal que en tot moment es plantegi de forma integrada i complementària amb el que ja s’està oferint, per evitar duplicar esforços i sumar.

  1. Preneu-vos temps per analitzar les possibles convocatòries on us voleu presentar. Sigueu realistes!

Quan valoreu presentar una proposta a qualsevol finançador és important llegir detingudament les bases, instruccions i requisits que es plantegen. Per una banda, els administratius, on es detallen els documents que cal aportar, els perfils i experiència dels professionals que intervindran. Però tant o més important és analitzar els requisits i criteris tècnics, aquells vinculats al contingut, activitats o metodologia que s’espera i es valorarà.

Abans de prendre la decisió de presentar un projecte cal tenir clar que la nostra proposta encaixarà i tindrà possibilitats d’èxit. Sigueu realista, focalitzeu esforços i recursos; per això aquest anàlisi és essencial.

  1. Dissenyeu bé l’esquelet del projecte. Aterreu la proposta!

Estructurarem bé el què farem, amb quins recursos i amb quin temps. Com més nivell de detall aconseguiu, més fàcil serà executar la proposta i oferir el màxim de credibilitat als possibles col·laboradors i finançadors.

Pensem en un cronograma que sigui realista i aterrat a les nostres possibilitats.

Dissenyem una bona avaluació del projecte. Aquest és un aspecte que no s’acostuma a tenir en compte i és essencial! Hem de plantejar-nos que existeixen diferents tipologies d’avaluació i triar la que més s’adeqüi a la nostra proposta, a la nostra realitat i  als nostres objectius.

Cal que planifiqueu i comptabilitzeu bé les hores de dedicació necessàries per no enganxar-vos els dits en el moment de l’execució. No només es tracta de calcular quantes hores farem d’intervenció directa, sinó que hem de preveure tenir temps per a la gestió.

  1. Eviteu incoherències. Reviseu la proposta!

És imprescindible fer una relectura final per tal que tota la proposta sigui coherent. Moltes vegades els projectes es dissenyen i redacten entre diferents persones en funció de la seva experiència i coneixements, però cal unificar. I no només en termes de redacció o format sinó, encara molt més important, per aconseguir que el resultat final sigui quelcom orgànic.

Cal que hi hagi correspondència entre els objectius, les activitats i els resultats esperats. I, òbviament, amb el pressupost i tots els recursos que s’utilitzaran.

  1. El tancament s’ha de planificar des de l’inici. No ho deixeu pel final!

Quan acabeu la intervenció heu de pensar com es farà el tancament/sortida de les persones destinatàries del projecte. Si la necessitat existia, ens podem plantejar que potser amb un únic projecte no ho hem acabat solucionant, possiblement hem ajudat a alleugerir algunes de les necessitats o pot ser que hagin canviat. Penseu que podeu derivar la vostra acció a altres serveis que puguin suplir la vostra marxa i plantegeu-vos, si és el cas, la sostenibilitat econòmica/continuïtat del servei.

Quan feu el tancament heu de pensar en justificar aquells recursos obtinguts a través de finançadors externs, és l’hora de presentar les memòries. Si heu anat fent un seguiment continuat de les vostres accions i despeses serà molt més fàcil dur a terme la corresponent rendició de comptes. No ho deixeu pel darrer dia!

 

Aquests cinc aspectes segur que no us venen de nou però, en ocasions, les presses, la pressió o la rutina comporten que no dediquem el temps suficient per a aplicar-los. Tenir-los presents en el moment de plantejar un projecte augmenta les possibilitats davant dels possibles finançadors i faciliten l’èxit en l’execució de la proposta.

Comparteix l’article

Etiquetes