COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Programa d’Acompanyament Educatiu

Programa d’Acompanyament Educatiu

Raquel Alcántara
Mediadora del Servei de mediació de Castelldefels de la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

09.08.22

Els centres educatius sempre han sigut una força de canvi per a la societat. Això ha permès tenir espais de treball que possibilitin la millora de la comunitat. Amb aquesta realitat, i amb la finalitat de deixar enrere una visió punitiva de la resolució de conflictes, els centres educatius treballen per apropar-se a una cultura restaurativa, avançant cap a una solució dialogada dels conflictes des de les primeres etapes de la relació en comunitat.

Amb una proposta innovadora, des del Servei de Mediació de Castelldefels, gestionat per la Fundació Pere Tarrés s’ha volgut treballar en aquesta oportunitat per poder impulsar un programa d’acompanyament educatiu que pogués incidir de manera directa i positiva en la millora de la convivència en la societat.

Què és el Programa d’Acompanyament Educatiu i els seus objectius

El Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE) és un recurs preventiu destinat a tots els membres de la comunitat educativa de Castelldefels, que facilita fer front als conflictes que puguin sorgir en la seva relació diària, a la vegada que preserva la cura de les seves relacions. El programa neix amb l’objectiu d’acompanyar, promoure i reforçar la convivència als centres educatius de Castelldefels. D’aquesta manera, es busca construir una comunitat més saludable i afavorir el benestar col·lectiu, on tots els membres puguin decidir conjuntament com sostenir la convivència en el futur.

En un espai de confluència heterogeni, els conflictes acompanyen les relacions i condicionen la convivència als centres. Apostar per un enfocament restauratiu, a través d’eines que facilitin el diàleg i la comunicació no violenta, incideix directament en l’estructura base de la societat, que permetrà formar noves generacions amb una visió del conflicte i de la seva resolució més assertiva i col·laborativa.

Des de la Fundació Pere Tarrés, en el Servei de Mediació de Castelldefels es treballa per oferir eines i habilitats que ajudin a la gestió de conflictes i permetin als centres educatius enfocar les situacions conflictives des d’una perspectiva preventiva; a través de la millora de la comunicació, les seves relacions i la convivència, enfortint d’aquesta manera el sentiment de comunitat.

Amb una estructura ben definida, el PAE s’agrupa en quatre nivells, conformats cadascun d’ells amb diverses accions i activitats. Aquests conviden, de manera gradual, a iniciar un camí/procés que ampliï la participació en tots els membres de la comunitat. Per passar d’un nivell al següent, cal assimilar un conjunt de coneixements i pràctiques, per poder garantir que les accions desenvolupades i l’objectiu del programa, puguin tenir un impacte real i transformador al centre.

 

L’impacte del PAE a la comunitat

El treball amb els centres educatius de Castelldefels té una llarga trajectòria. S’han portat a terme diverses intervencions amb l’objectiu de donar suport i acompanyament en situacions de conflicte. No obstant això, la importància d’aquesta relació ha necessitat d’una resposta més contundent dirigida a oferir un pilar de suport a la comunitat educativa, per treballar de manera conjunta cap a la millora de la convivència de tots els membres de la comunitat. El PAE estableix una continuïtat, on es convida a una participació gradual de tota la comunitat educativa, des del professorat i direcció, fins a l’alumnat i famílies.

Aquesta extensió afavoreix al desenvolupament de les relacions de convivència, en tant, que té una major incidència dins de la comunitat. El mateix programa dóna suport a aquesta visió a tots els seus nivells, ja que es focalitza en les necessitats dels diversos grups que conformen la comunitat educativa, a la vegada que enforteix els vincles entre els membres per apropar el sentiment de pertinença a la comunitat. El treball no només se centra en un grup concret, sinó que es treballa de manera paral·lela amb els diferents col·lectius per potenciar diversos motors de canvi als centres. Aquest fet és essencial, en tant, la transformació passa per incidir en cada un dels agents que conforma la comunitat.

Cada centre educatiu requereix una atenció especial, entenent que la comunitat que hi conviu allà té unes necessitats concretes i diferents de la resta de centres. El programa contempla aquesta realitat i té en compte el punt de partida de cada centre per adaptar l’acompanyament i suport a les seves necessitats i requeriments. A través d’una diagnosi inicial, es coneix quina és la situació del centre i l’impacte que el programa pot tenir en aquella comunitat. Aquesta àmplia flexibilitat no només facilita l’apropament als centres, sinó que permet oferir un millor servei, donant resposta a les problemàtiques que es viuen i adaptant l’aprenentatge al ritme de cada centre. D’aquesta manera, el PAE passa a formar part de la gestió diària de conflictes i permet crear un vincle que es va reforçant al llarg del temps.

El disseny del programa permet assentar les bases de la cultura de la pau i el diàleg, construint un clima d’aprenentatge i treball en matèria de resolució de conflictes. Les diverses àrees de treball donen una flexibilitat que facilita l’adaptació a les circumstàncies, demandes i necessitats dels centres. El programa, basat en la prevenció com a element vertebrador, apodera a què siguin els propis membres de la comunitat (educativa) qui gestionin els seus propis conflictes de manera assertiva, a través d’eines i estratègies de comunicació (no violenta), per implementar i replicar tots els coneixements adquirits fora de les aules i a casa.

El Programa d’Acompanyament Educatiu pretén acompanyar i donar suport als membres de la comunitat educativa en la gestió de la convivència en els centres i la comunitat. D’aquesta manera, es posa a l’abast eines i habilitats que facilitin l’autogestió dels propis conflictes d’una forma dialogada i des d’una visió restaurativa, superant el model de gestió de conflictes punitiu. El propi disseny del programa afavoreix un equilibri entre flexibilitat i estructura que dóna riquesa i ajuda a promoure una cultura de pau i diàleg, com a motor de canvi per a la societat.