COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL
BLOG DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Tornar a articles

La prevenció de riscos laborals, una responsabilitat de tots

  • La prevenció de riscos laborals, una responsabilitat de tots
La prevenció de riscos laborals, una responsabilitat de tots
Comparteix a les xarxes socials

26.11.18

Enguany el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha decidit incrementar les hores de dedicació en prevenció de riscos laborals com a element complementari a la formació específica de cada certificat. El motiu és clar: cal que qualsevol professional conegui els riscos que el desenvolupament de la seva tasca professional pot arribar a tenir en la seva salut.

La incorporació d’un mòdul específic i més ampli en la Prevenció de Riscos Laborals (PRL), en tots el Certificats de Professionalitat (CP) significa augmentar el seu empoderament (social i cultural) com a professional. Entenem que millora el seu capital social, ja que augmenten els seus coneixements sobre les relacions laborals, i la  cura de les condiciones de seguretat als llocs i als centres de treball.

Durant la meva experiència com a docent impartint les 30 hores de formació obligatòria en prevenció de riscos laborals, molts dels alumnes em plantegen la mateixa pregunta: per a què serveixen aquests coneixements, si la responsabilitat que es prenguin mesures preventives és de l'empresari, en última instància? Sense voler entrar en un llarg debat respecte qui és l'últim responsable, hem d'assenyalar que les conductes individuals dels treballadors poden ser font de riscos laborals (imprudències temeràries i altres) i que les obligacions en matèria de riscos laborals es troben recollides en la Llei de PRL (art. 29). Sent així, és fonamental que el treballador rebi formació respecte als riscos laborals que el seu lloc de treball pot suposar.

Amb la voluntat de contrastar amb dades quin és l’estat de la Prevenció dels Riscos Laborals a les entitats, crec que és pertinent incorporar la percepció que tenen els Tècnics de Prevenció de Riscos Laborals (TPRL) sobre la tasca que desenvolupen. Per conèixer el seu punt de vista, entre l’octubre del 2015 i l’abril del 2016, s’ha dut a terme la primera enquesta estatal de TPRL. En aquesta hi han participat un total de 1001 TPRL.

I què ens diu aquesta enquesta? Les conclusions semblen constatar les percepcions que tenim totes les persones implicades d’una forma o altre en aquesta professió. Quatre són les idees més  destacades: a) l'actual gestió dels riscos laborals, així com la seva implantació a les organitzacions, és ineficaç; b) és necessari una major presència dels TPRL en els centres de treball, i dedicar menys temps a la feina administrativa; c) falta un major grau d’implicació per part dels empresaris; i personalment jo hi afegiria una quarta conclusió, d) hi ha una escassa participació dels treballadors.

Com es pot apreciar, l'enquesta dóna parcialment la raó als nostres estudiants. Efectivament, hi ha una evident falta d'implicació de l'empresariat i al mateix temps, també parcialment, els recorda la necessitat que els treballadors participin més en la PRL. Per aquest motiu, és absolutament necessari que coneguin què és la PRL i com poden participar com a treballadors en tot el procés de prevenció de riscos laborals un cop s'hagin incorporat de nou al mercat de treball. Finalment, hem de tenir en compte que un mercat de treball de qualitat requereix treballadors formats en organitzacions on la presència d'una adequada gestió de la PRL, com la qualitat, el medi ambient i la conciliació, seran excel·lents indicadors de l'ambient laboral i del valor de l'empresa.

 Per a més informació:

https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/formacio-subvencionada/home