COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

El medi ambient del futur, un repte per a tots

El medi ambient del futur, un repte per a tots

Gessamí Deu i Ruiz
Professora de Lleure i Educació ambiental de la Fundació Pere Tarrés i docent del CP d'Interpretació i Educació Ambiental
Veure tots els articles

14.02.13

El passat 25 de gener es va fer la Trobada General del personal d’estructura de la Fundació Pere Tarrés. El lema de la jornada va ser “Creixem i transformem, tots/es fem Fundació” i al llarg del dia els treballadors de la Fundació vam poder participar en diverses activitats. En una de les dinàmiques en grup ens vam plantejar una visualització d’alguns escenaris de futur per tal d’avançar-nos als possibles canvis i adaptar-nos a ells.

Un dels escenaris de futur analitzats va ser “Medi Ambient i Territori” i el coordinador del grup va ser en Pere Vives, cap del Departament d’Educació Ambiental de la Fundació Pere Tarrés. El Medi Ambient no és un dels escenaris de treball principals de la tasca actual de la Fundació, però cal sempre tenir-lo en compte quan visualitzem el futur. No podem oblidar que el Medi Ambient és tot allò que ens envolta i que els seus possibles canvis poden afectar a totes les nostres activitats.

Malauradament, tots els participants del grup vam estar d’acord en que, pel que fa al Medi Ambient, el futur no és massa esperançador.  Sabem que la contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl porta conseqüències a curt, mig i llarg termini, que l’acumulació de deixalles és un problema en augment, que la sobreexplotació actual dels recursos no és sostenible i sobretot que encara hi ha molta feina per fer pel que fa a la sensibilització ambiental de la població en general. Tot i que en els últims anys l’Administració Pública ha fet moltes millores en gestió i control ambiental, cal tenir en compte que encara queda un llarg camí  per recórrer i que moltes vegades aquestes millores arriben més tard del que caldria esperar , i que moltes altres vegades no arriben mai.

I què pot fer la Fundació Pere Tarrés del futur? Hem de treballar la sensibilització i la conscienciació de les persones des de l’Educació Ambiental i l’Educació per la Sostenibilitat. Transmetre valors de respecte i empatia vers el Medi Ambient i la natura és una necessitat i no una opció. Des de la nostra petita parcel·la de món podem ajudar a que hi hagi un canvi en la societat, un canvi vers un món més sostenible per a tots i totes. Campanyes de comunicació ambiental per reduir el consum de recursos i el volum de deixalles, foment del transport sostenible, suport a projectes d’Escoles Verdes i potenciació de l’ampli ventall d’activitats d’Educació Ambiental per a les escoles i per a d’altres grups, són només algunes de les idees que van sorgir dins el grup de treball.

Som conscients de que el Medi Ambient i el Territori és un escenari complicat, però estem convençuts que si tots treballem cap a la línea de la sostenibilitat, podrem participar en el canvi cap a una societat més respectuosa amb el Medi Ambient, en definitiva, cap a una societat més respectuosa amb si mateixa.

Comparteix l’article

Etiquetes