COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Lleure per créixer

Lleure per créixer

Oriol Piqueras Argemí
Coordinador de projectes pedagògics. Dept. Escoles
Veure tots els articles

14.10.21

El Lleure Educatiu és clau en el nostre model educatiu i el nostre objectiu fonamental és que cap persona quedi al marge de l'espai migdia.

És per això que treballem d'acord amb la igualtat d'oportunitats per a tothom fent que cada dia milers d'infants d'arreu de Catalunya tinguin un plat a taula i un acompanyament d'un monitoratge actiu i dinàmic durant l'espai migdia.

En les darreres dècades hi ha hagut una creixent acollida al nostre territori de persones migrades d'orígens molt diversos. Entenem que hi ha diferents barreres tan lingüístiques, econòmiques i socials i és per això que la necessitat de fomentar un Lleure Educatiu més inclusiu i ple d'oportunitats per a tothom és una responsabilitat col·lectiva.

Entenem el Lleure Educatiu amb una forta base social que s'ha anat consolidant durant les darreres dècades com un motor de transformació social, fent que els infants i els joves tinguin espais on la seva expressió cultural i d'origen sigui entesa com una qüestió col·lectiva on aprenen des d'una perspectiva cooperant. Els trets característics que a vegades es poden intuir com a una distància entre unes i d'altres persones no és altre que cada individu és únic i la societat és plural en totes les seves formes. És per això que aquesta diversitat ens ha de consolidar com una societat més forta i més cohesionada tenint present els valors del respecte i la tolerància com a pilars bàsics.

En el Lleure ens endinsem en la cura i l’acompanyament mitjançant una comunicació assertiva i un llenguatge respectuós al conjunt de la comunitat tant en l’estona de dinar com en l’estona de lleure. Créixer en aquests espais implica processos de mediació que ajuden a proporcionar eines als propis infants per tal d’afavorir la comprensió i la consciència del conjunt de les seves accions, promovent que la persona reconegui les diferents necessitats i realitats col·lectives. Aquestes realitats són molt diverses i estan presents en totes les esferes de la societat.

És en aquest moment que el concepte de tolerància zero pren força i valor perquè fem referència a l’entorn segur que cal preservar en el si de la comunitat educativa. Treballar en aquests espais des d’una perspectiva respectuosa ens implica com adults a la responsabilitat d’atendre des d’una visió objectiva i igualitària a les necessitats dels infants i els joves, tot defugint d’aquells aspectes que provoquen actituds intolerants vers la majoria i fent front a aquestes des d’una visió global en valors universals com el respecte mutu, la justícia global, la reducció de desigualtats i la pau, entre d’altres.

Aquests espais com els patis dels centres educatius són el temps de compartir amb els i les altres companyes i donant un lloc a la creació d’un espai ple d’oportunitats que promou que els conceptes d’amor i respecte siguin fonamentals per viure en un entorn el més òptim possible. Fem el possible perquè tothom tingui espai i participi de forma igualitària en el conjunt de les propostes, espais, activitats adequat a les necessitats de cada alumne i garantint la igualtat d’oportunitat i la no discriminació en l’entorn educatiu.

Per acabar de conceptualitzar aquests espais fem referència a l’estona de menjar, un temps clau en l’aprenentatge d’hàbits que té la funció d’esdevenir un espai el més similar com a casa. L’espai al qual fem referència és molt procliu per a treballar la diversitat d’orígens de tot l’alumnat,  ja que s’adapta la varietat d’àpats que s’ofereixen en un marc que engloba les diferents cultures del món tot permetent crear una consciència comunitària i global més inclusiva i tolerant.