COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Integració planificada de migrants

Integració planificada de migrants

Josep Oriol Pujol i Humet
Director general
Veure tots els articles | Fitxa d’expert

20.01.20

Durant una celebració d’aquest darrer Nadal, un familiar holandès m’explicava un model d’integració social des de la seva perspectiva d’enginyer d’obra pública. Treballa per a la xarxa de ferrocarrils holandesos i després d’acabar una línia nova està centrat en el manteniment de les vies convencionals. Durant la darrera crisi econòmica no s’hi han fet les millores que un bon manteniment del sistema ferroviari requereix. És per això que ara cal una forta inversió en senyalització, com ara actualitzar els semàfors de les vies.

El govern holandès ha format un grup de persones sirianes immigrades per dur a terme aquestes taques. Algun d’ells, però, ja provenia de l’ofici i estava qualificat. Al mateix temps que se’ls ha ensenyat la tecnologia que utilitzen també han impartit cursos d’holandès, cosa que els ha permès iniciar els tràmits per al permís de residència. Els immigrants que formen part d’aquest programa efectuen treballs de manteniment de gran abast pels quals les empreses del país no compten amb suficients professionals qualificats. La seva feina és especialitzada i se’ls dona una formació tècnica que després els facilitarà el seu procés d’inserció laboral en el país que els acull. D’aquesta manera, s’ha planificat una integració tant des de la perspectiva de la llengua i costums del país com des d’una vessant laboral centrada en les necessitats laborals existents amb la qualificació professional suficient. Una combinació raonable que garanteix la inserció alhora que la dignitat de les persones. No es podria treballar amb la mateixa efectivitat al nostre país?