COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

L'impacte de la incertesa política en la salut mental de la ciutadania

L'impacte de la incertesa política en la salut mental de la ciutadania

Sarai Simó
Docent FCiE
Veure tots els articles

13.09.23

L'equilibri entre la política i la salut mental és un delicat acte de malabarisme en qualsevol país. En un món en constant canvi, la incertesa política pot tenir efectes profunds en la salut mental de la ciutadania. El nostre territori no n’és una excepció, especialment en un context de transformació política i amb l'ombra de les decisions electorals que planeja constantment. L'efecte de la incertesa política sobre la salut mental és complex i multifacètic, i és essencial analitzar-ho amb deteniment.

La incertesa política pot generar un ambient de tensió i ansietat, especialment quan les decisions importants estan pendents o quan els canvis poden ser disruptius. El futur polític incert pot provocar preocupacions sobre les polítiques que es poden implementar, amb possibles efectes en la vida quotidiana dels i de les ciutadanes. A més, els conflictes partidistes i la polarització política poden crear un clima de confrontació i hostilitat que agreuja encara més aquesta ansietat. Pot tenir conseqüències inclús per a les relacions interpersonals. Les discussions polítiques poden esdevenir més apassionades i menys respectuoses, i les diferències d'opinió poden arribar a dividir amistats i famílies.

La falta de claredat política pot portar a la percepció d'una manca de direcció en el país. Aquesta sensació pot minvar la confiança en les institucions i en el sistema polític en general. Quan la ciutadania percep que les decisions importants estan en suspensió, pot sentir-se desconnectada del procés polític i, per consegüent, menys representada. Aquest sentiment pot conduir a la desafecció política i a la sensació d'impracticabilitat d'impactar en les decisions que afecten les seves vides.

D'altra banda, la incertesa política també pot tenir un efecte contraposat. Algunes persones poden sentir-se revitalitzades i compromeses a participar més activament en el procés polític per influir en els resultats. Aquesta resposta pot ser positiva i empoderadora, ja que pot donar lloc a un augment en la participació cívica i al compromís amb les qüestions públiques.

És evident que la incertesa política no afecta tothom de la mateixa manera. Les persones amb predisposició a l'ansietat i altres trastorns de salut mental poden ser més vulnerables als seus efectes negatius. Així mateix, les persones que ja se senten marginades o desateses pel sistema polític poden experimentar aquesta incertesa amb més intensitat.

El tercer sector social té un paper fonamental en l'abordatge d'aquesta qüestió i en la promoció del benestar general i la consideració de les persones vulnerables. I, per això, els i les professionals de l’acció social poden abordar aquest desafiament de les següents maneres:

  • Amb advocacia i incidència política per promoure la cohesió social i la protecció dels drets de les persones vulnerables. Poden treballar amb altres organitzacions del tercer sector per influir en els processos polítics, fer recomanacions als legisladors i defensar canvis normatius que beneficiïn aquestes persones.
  • Amb acció directa i suport comunitari a les persones vulnerables, com ara ajuda alimentària, allotjament, assistència sanitària, orientació laboral i serveis d'atenció a les persones amb discapacitats. També poden organitzar programes de formació i capacitació per ajudar les persones vulnerables a millorar les seves habilitats i oportunitats.
  • Promovent l’educació i la sensibilització de la societat sobre les qüestions que afecten les persones vulnerables, com ara el racisme, la discriminació, la pobresa i les desigualtats. Els professionals de l'acció social poden fer campanyes de sensibilització i organitzar xerrades i tallers per a la comunitat per promoure la comprensió i la solidaritat.
  • Generant xarxes de col·laboració amb altres organitzacions del tercer sector, així com amb governs locals, agències i altres actors, pot augmentar l'eficàcia de les iniciatives destinades a les persones vulnerables.
  • Amb recerca i defensa de dades sobre les desigualtats i les necessitats específiques de les persones vulnerables, per defensar polítiques basades en la informació i identificar àrees en les quals es requereix una millora. 

Com ja van demostrar durant la crisis sanitària de la COVID-19, els i les professionals de l'acció social en el tercer sector poden fer una diferència significativa en la promoció de la salut mental de la ciutadania davant de les situacions més difícils. Cal, per això, una bona qualificació i compromís perquè la seva dedicació i treball en aquestes àrees puguin contribuir al progrés i al benestar general. 

Des de la Fundació Pere Tarrés treballem per formar futurs tècnics i tècniques d’Integració Social i d’Educació Infantil d’alta qualificació que esdevinguin agents de canvi en una societat que sigui més justa i inclusiva per a tothom.

Comparteix l’article

Etiquetes