COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Envelliment i contacte intergeneracional

Envelliment i contacte intergeneracional

Carles Pineda
Coordinador de projectes de l’àmbit de gent gran d’Acció Social de la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

11.04.23

A mesura que envellim, la nostra forma de relacionar-nos i de participar comunitàriament evoluciona. L’oferta d’activitats i projectes relacionats amb l’envelliment actiu és àmplia i això ajuda a fomentar una participació plural i diversa. No obstant això, les persones grans poden sentir-se excloses de la societat a causa d’una sèrie de prejudicis i estereotips negatius que se’ls atribueixen. Per exemple, és comú que es consideri la gent gran com a dependents, fràgils i amb poca capacitat per adaptar-se als canvis. Aquests prejudicis poden ser perpetuats pels mitjans de comunicació, la publicitat i la cultura popular, i poden portar a l’exclusió social i a la manca de participació en la vida comunitària.

Per superar aquests desafiaments i promoure la inclusió de les noves generacions en els espais de gent gran on mantenir-se actiu, cal abordar aquestes idees preconcebudes. I és per aquest motiu que esdevé de gran importància el fet de destacar la contribució que les persones grans fan a la societat i la riquesa d’experiències que poden compartir.

La inclusió intergeneracional pot conduir a propostes d’intervenció socioeducativa, afavorir la riquesa d’experiències i la cohesió social i millorar, d’aquesta forma, la qualitat de vida de totes les persones que involucra. Aquesta interacció entre joves i grans pot ser molt beneficiosa per a ambdues parts: els joves poden aprendre de l’experiència i la saviesa de la gent gran, alhora que aquestes poden sentir-se més valorades i útils compartint els seus coneixements i habilitats amb els joves.

En aquest sentit, des de la Fundació Pere Tarrés fomentem les experiències d’intervenció amb una mirada integradora i que afavoreixin el contacte entre grups d’edat diversos. Podem destacar, entre d’altres, el projecte de memòria històrica que duem a terme al casal de gent gran del Baix Guinardó, conjuntament amb escoles i instituts del barri i del districte. Aquest projecte consisteix en l’intercanvi de visions sobre les vivències de l’etapa de la postguerra espanyola i l’estil de vida durant els anys del franquisme. Per treballar aquest diàleg, es duen a terme activitats que ajuden a recordar fets històrics, tot compartint experiències i debats sobre les diferents perspectives que cada generació té sobre els mateixos esdeveniments.

Es tracta d’una activitat que promou el diàleg i l’intercanvi de coneixements entre la gent gran i els adolescents, fet que permet als joves d’altres orígens culturals conèixer el testimoni en primera persona d’aquesta etapa històrica. També, la possibilitat de tenir referents de persones grans es converteix en una oportunitat per als joves amb origen familiar divers que no han conegut els seus avis o bé viuen lluny, en el seu país d’origen.

D’aquesta activitat de memòria, en deriven grups de discussió on es fomenta la tolerància, el respecte, l’escolta activa, la comunicació i el diàleg entre diferents generacions, la qual cosa ajuda a entendre millor les diferències i similituds entre les experiències de vida. Per altra banda, aquestes reflexions i experiències compartides es formalitzen amb exposicions que, treballades conjuntament amb els docents dels instituts, s’exposen en forma de cartells, collages, documentals, històries gràfiques i còmics, entre altres formats creatius que exemplifiquen tot allò que s’ha compartit en les trobades.

Els beneficis observats amb els grups són diversos: la proposta fomenta la comprensió del passat alhora que ajuda a entendre millor els esdeveniments històrics i a comprendre la seva rellevància en el present. També ajuda a estimular la memòria i la ment, fomenta la tolerància i el respecte a les diferències culturals i generacionals i ajuda a les persones grans a sentir-se valorades i a participar activament en la societat.

Cal destacar que, en estudis com els que es duen a terme a l’Observatori de la Soledat, s’observa que hi ha una sensació creixent d’aïllament entre la gent gran. Les persones grans poden sentir-se desconnectades de la societat, la família i els amics, i poden experimentar una manca de sentit vital o una sensació de marginació. Els projectes intergeneracionals poden ajudar a abordar aquesta qüestió, proporcionant oportunitats per tal que la gent gran interactuï amb les generacions més joves, aprengui noves habilitats i participi en activitats significatives.