COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

L’efecte multiplicador de comunicar el que fem

L’efecte multiplicador de comunicar el que fem

Alba Monclus Soler
Tècnica de comunicació de Xarxanet
Veure tots els articles

08.03.24

Són moltes les entitats que fan una feina impecable en l'abordatge de diferents problemàtiques socials i en la construcció d'alternatives, però no totes aconsegueixen aquesta mateixa precisió en la tasca de comunicar tota aquesta activitat portes enfora.

Sovint aquesta situació no va tan lligada a la falta d'interès per donar a conèixer l'impacte dels projectes que desenvolupen, com a realitats pressupostàries limitades que obliguen les persones tècniques a escollir entre focalitzar els seus esforços en l'impacte dels programes o focalitzar-los en la seva difusió.

Tot i que som conscients que en molts casos existeix aquest obstacle, per què no ens hauríem d'oblidar de la importància de comunicar el que es fa des de les organitzacions socials?

Una de les raons és que, a més de l'impacte directe de les accions que es desprenen dels projectes quan els comuniquem, generem un efecte multiplicador que transforma tant els individus com les comunitats a les quals pertanyen. Aquest fet ajuda a fomentar el debat social i la consciència crítica entre els ciutadans, la seva mobilització i compromís actiu, així com l'aproximació a valors com l'equitat, la justícia social o la solidaritat, entre d'altres.

A més, estar presents a la xarxa i ser actius en la creació i difusió de continguts també permet que:

  • Més persones coneguin la causa per la qual treballem i puguin adherir-s'hi
  • Puguem posicionar el projecte i l'organització en què treballem
  • Ens ensenyem cap enfora des de la transparència
  • Potenciem el diàleg al voltant de la problemàtica que atenem
  • Mostrem diferents models i formes d'abordatge que democratitzin el coneixement i puguin inspirar altres projectes similars
  • Arribem a entitats amb qui compartim objectius, valors i formes de fer i amb qui puguem teixir aliances en la cocreació i impuls de noves iniciatives.

En definitiva, poder sortir de l'àrea d'acció més immediata repercuteix directament a arribar a potencials voluntaris i voluntàries, entitats amigues i, inclús, finançadores, que puguin acompanyar-nos en la croada de fer créixer els projectes i aconseguir la consecució dels objectius que perseguim de forma conjunta.

La gran pregunta ara és: com podem fer-ho?

És important comptar amb una estratègia comunicativa alineada amb l'entitat i coneguda i compartida per tot l'equip. Aquesta estratègia ha de deixar ben definit què es vol comunicar, com es vol comunicar i a través de quins canals. Tot això és imprescindible per fer visible l'entitat i la seva activitat. Pot ser útil parar-nos a pensar on som ara mateix: veure quin és el punt de partida, valorar els punts forts, replantejar-ne els febles i plantejar objectius assumibles per tal d'introduir millores i bastir un pla de comunicació útil i realista.

No hem d'oblidar ser presents a les xarxes socials. Abans d'obrir diferents perfils, val la pena valorar quin és el públic objectiu i a través de quines plataformes serà més fàcil arribar-hi. Cal recordar que cada xarxa social té el seu llenguatge i la seva forma, i que serà important ajustar-s’hi. En aquesta línia, treure partit dels dispositius mòbils per generar contingut audiovisual és una opció que està a l'abast de tothom i que amb programes d'edició senzills pot donar resultats acceptables. Ser constants en la generació de contingut serà gairebé una obligació si volem crear una base social sòlida i que l'entorn se senti part de la comunitat que estem creant.

Per acabar, és important que com a entitat ens fem properes. El llenguatge més acadèmic o tècnic té més sentit en altres espais de treball. Explorar l'equilibri entre informació, divulgació i emoció pot ser interessant a l'hora d'ubicar les diferents accions comunicatives. Involucrar l'entitat completament per tal d'incloure testimonis i històries reals pot dir molt del que som i del que fem.

El món de la comunicació i la transformació digital inunda el moment que ens ha tocat viure, i les entitats no podem passar-hi de puntetes si no ens volem quedar enrere. L'esforç en aquesta línia tindrà un efecte multiplicador.

Comparteix l’article

Etiquetes