COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL
BLOG DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Tornar a articles

El desenvolupament competencial i en comunitat a través de la formació online

  • El desenvolupament competencial i en comunitat a través de la formació online
El desenvolupament competencial i en comunitat a través de la formació online
Comparteix a les xarxes socials

11.02.19

La formació online o e-learning ens permet ser flexibles i adaptar la formació al ritme, temps i espai de les persones que es formen. A més de la facilitat, flexibilitat i proactivitat a l’aprenentatge que suposa, aquesta metodologia afavoreix la col·laboració, l'intercanvi d'experiències i la construcció de coneixement entre l’alumnat i el cos docent, és a dir, parlem d’una comunitat d’aprenentatge que interactua a través de plataformes tecnològiques.

Un dels reptes actuals de les organitzacions és gestionar adequadament el coneixement de les persones potenciant aquesta comunitat d’aprenentatge, el treball en xarxa i l’aprenentatge informal.

Una de les conclusions del  V Congrés EDO (Equip de Desenvolupament Organitzacional)  sobre "Lideratge i gestió del talent a les organitzacions" organitzat a Barcelona el passat mes maig 2018 per l’UAB i la Generalitat de Catalunya on es van reunir més de 445 experts en la temàtica parlava precisament de “ La tecnologia com a procés i com a eina es vincula estretament amb l'ésser humà; amb ella evolucionem i transformem la realitat fins a esdevenir un llenguatge i motor del coneixement. No hi ha cap dualitat entre tecnologia i formació, més aviat hi ha una relació dialèctica i simbiòtica, que obre un espai d'innovació per a l'aprenentatge. En aquest sentit, la Xarxa amb les seves eines i serveis ja forma part de la realitat i és un error considerar-la com un material o recurs a part”.

Les xarxes i l’accés a la informació i al coneixement en qualsevol moment i lloc converteixen qualsevol espai en un escenari potencial per aprendre. Internet com a punt fort d’aquesta metodologia, un recurs que està a l’odre del dia i es necessari integrar-lo dins de la nostra realitat.

El model de referència del projecte formatiu online de la Fundació Pere Tarrés és la formació per competències. Aquest tipus de model es centra en el desenvolupament d'habilitats, coneixement i aptituds que permeten a la persona adaptar-se amb més èxit a la seva tasca. També, aquest model respon a una metodologia de formació adaptada a les persones adultes i a la societat actual. La formació per competències és un dels objectius dels sistemes de formació que ha fixat la Comissió Europea en els seus objectius 2020.

Les competències són l'element clau sobre el qual es desenvolupa la formació. Per aconseguir el major grau de les competències que integren la formació afavorim determinats mètodes i tècniques com el mètode afirmatiu, demostratiu i actiu. Aquests mètodes, que apareixen durant tot el procés formatiu, es seleccionen respectant les a necessitats individuals i grupals, els diversos continguts d'aprenentatge i les competències a adquirir, ja que aquestes necessiten de mètodes didàctics flexibles que abastin gran diversitat d'activitats d'aprenentatge, satisfacin les necessitats de cada context formatiu i les intencions educatives proposades.

Com potenciem l’aprenentatge en comunitat? Parlem doncs d’un eix del projecte formatiu com es el social e-learning, on potenciem l’aprenentatge col·laboratiu a través del treball en grup, el treball conjunt per generar empoderament i desenvolupament, impulsem no únicament l'aprenentatge individual sinó també el grupal i socialitzat. La vivència del grup, el treball pràctic, l'aplicació i la valoració conjunta són essencials per aconseguir aquesta construcció de coneixement compartit.

Fa anys que sabem que és fonamental que la formació no només es basi en el mètode tradicional del coneixement sinó que aquest s'ha de posar en pràctica i per això des de les organitzacions hem de treballar estratègies innovadores. L’aplicació de tècniques com el learning by doing o flipped classroom han de convertir-se en una pràctica habitual en l’educació ja que aquestes promouen l’adquisició de competències tant cognitives com tècniques, tant necessàries per assolir els reptes de la societat actual.

Les exigències professionals del dia a dia i les diverses situacions familiars fan que la formació del futur sigui una formació multicanal que arribi a l'alumne per diferents suports i plataformes adaptatives. Es parla de l’adaptació a l'audiència mitjançant el big data, l'm-learning, la realitat virtual i la realitat augmentada un tipus de formació lliure adaptada als interessos de cada alumne, sense pautes ni restriccions. Aquests generen realitats complexes, contextualitzades i centrades en la persona. La formació e-learning ja no és el present sinó el repte del futur.

Descobreix tota l’oferta de formació online en acció social, lleure i gestió:

https://www.peretarres.org/formacio/cursos-online