COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Aprenent a protegir el medi ambient des del lleure educatiu

Aprenent a protegir el medi ambient des del lleure educatiu

Gessamí Deu i Ruiz
Professora de Lleure i Educació ambiental de la Fundació Pere Tarrés i docent del CP d'Interpretació i Educació Ambiental
Veure tots els articles

23.10.15

En els últims anys la societat ha pres més consciència de la necessitat de protegir el medi que ens envolta. Conceptes com sostenibilitat i desenvolupament sostenible poc a poc han anat guanyant terreny i actualment els trobem presents en el dia a dia de les escoles i altres centres educatius. L’educació en el lleure suposa una molt bona oportunitat per reforçar l’aprenentatge que es fa a les escoles gràcies a la transmissió de valors sostenibles mitjançant activitats lúdiques i educatives.

Però com treballem la sostenibilitat des de l’esplai, el centre diari o el menjador? A més d’augmentar el nombre d’activitats de coneixement del medi ambient i les problemàtiques que l’afecten, és molt important que com a equip prenguem consciència de que la sostenibilitat s’ha de treballar de manera transversal. Per aquest motiu, el quotidià és tant o més important que les activitats en si. Aquest treball del quotidià permetrà que els infants i joves adquireixin uns hàbits sostenibles que incorporaran en tots els moments del seu dia a dia, no només en les estones de lleure.  

Per aconseguir aquest objectiu, és necessari que l’equip d’educadors del centre treballem la nostra coherència ambiental. De la mateixa manera que hem de ser coherents a l’hora de plantejar-nos objectius relacionats amb la vida de grup o amb els hàbits saludables, també ho hem de ser amb els valors i hàbits sostenibles. I això què vol dir? Doncs que si un dissabte programem, per exemple, una activitat de plàstica en la que emprem residus domèstics com a material, a la setmana següent no podem organitzar un berenar comunitari en el que es generin bosses i bosses de residus. No podem oblidar que som referents dels infants del nostre centre i que en tot moment hem de donar exemple.

Podem plantejar-nos, a més, dur a terme un procés d’ambientalització del centre. En aquest procés, no només tindrem en compte les possibles millores a nivell curricular (activitats, quotidià...), sinó que també ens plantejarem canvis o millores a nivell estructural (il·luminació dels espais, climatització...) i a nivell organitzatiu (arxiu, comunicació institucional...). Aconseguint ambientalitzar el nostre centre en tots els aspectes, estarem transmetent amb més intensitat i coherència el nostre missatge.

Hem de tenir en compte que un dels lemes del desenvolupament sostenible és “pensa globalment i actua localment”. Sent conscients de la importància de la nostra tasca educativa estem posant el nostre granet de sorra per aconseguir avançar en el camí cap a un món més sostenible i respectuós amb el medi ambient.