COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL
BLOG DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Tornar a articles

Planifiquem per a transformar la nostra societat

  • Planifiquem per a transformar la nostra societat
Planifiquem per a transformar la nostra societat
Comparteix a les xarxes socials

06.04.17

No volem donar-vos claus per millorar la vostra estratègia institucional, el que realment volem expressar amb aquest post és la importància dels processos de planificació estratègica, debat i reflexió crítica per a les entitats, com a document polític, dinàmic i viu, que formi part de totes les persones que la integren.

 Com a entitat realitzeu unes activitats concretes que acostumeu a planificar. A banda d'aquestes accions immediates, és necessari que tingueu una visió més global de la situació de la vostra organització,  per tal de planificar les accions a més llarg termini, i això té un nom: Pla Estratègic. Aquesta eina de gestió agrupa el conjunt de línies estratègiques que seguireu com entitat, per tal d'assolir uns objectius (plantejats d'acord amb la finalitat última i singularitats pròpies de l'entitat i de l'entorn sociocultural on interveniu) en un termini establert per les persones que formin part de l’entitat.

Perquè això sigui possible, caldrà la participació activa de totes les persones relacionades amb l’entitat (personal contractat, voluntariat, beneficiaris/es, òrgans de govern i actors externs, públics i privats). Si fem un procés participatiu, les persones s’apoderaran de la futura estratègia, guanyant en viabilitat, coherència i fortalesa institucional.

Les estratègies que decidiu adoptar hauran de basar-se en el marc de referència en els quals us moveu com a entitat. És un moment per a replantejar-se la vostra missió, visió i valors, i perquè no, adaptar-les per les noves necessitats i vulnerabilitats que hi ha a la nostra societat. El món canvia amb rapidesa, i les nostres entitats s’han d’adaptar als canvis socials que es produeixen en el nostre territori. Aquestes estratègies hauran d'anar en coherència amb el vostre ideari i cultura organitzacional, amb els objectius i maneres de fer de la vostra entitat.

Finalment, no s’ha de veure el pla com un instrument inamovible sinó que s’ha de fer una revisió constant dels objectius i accions a dur a terme a fi de poder adequar-lo a la realitat de l’entitat i del territori en cada moment. Per poder fer aquesta revisió, és convenient establir un equip de treball que la dugui a terme i les eines de seguiment i avaluació que he de prioritzar en tots els processos de la nostra entitat.