COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Intervenció socioeducativa en espais oberts

Intervenció socioeducativa en espais oberts

Judith Hernández Juárez
Coordinadora General d'Acció Social
Veure tots els articles

30.03.17

Considerant que l'educació té lloc en tots aquells espais en què les persones interactuen es relacionen i creixen, el medi obert i els espais públics passen a ser un espai d'intervenció en el camp de l'educació social de primer ordre.

Si bé, ningú posa en dubte la importància educativa de les llars, dels centres educatius, dels centres juvenils i de les agrupacions juvenils, l'espai públic és el lloc de relació clàssic d'interacció entre iguals. Fins i tot per aquells joves que no es troben cursant estudis, no participen en agrupacions, ni assisteixen a centres juvenils, en l'espai públic generen un espai educatiu de primer ordre.

En paraules de Funes "el carrer és un espai educatiu perquè poden trobar-se amb els seus iguals, poden exercir ser ells mateixos. Suposa la possibilitat de crear una varietat i riquesa de relacions, estímuls i recursos i actuacions per ampliar i significar totes aquelles actuacions".

El medi obert permet dissenyar intervencions educatives en l'espai de referència dels joves amb caràcter normalitzador, dins el conjunt del teixit social i relacionats amb els recursos del territori, el que confereix a les intervencions d'una dimensió comunitària molt important no sempre present en intervencions juvenils que es realitzen en altres espais.

Com intervenció socioeducativa en medi obert entenem el conjunt de programes destinats a realitzar un treball preventiu amb joves i adolescents en situació de risc o de certa exclusió que té com a figura central l'educador / a de carrer.

Així, les capacitats i competències del professional són les que permetran establir el vincle amb els menors, mitjançant l'escolta dels seus interessos i preocupacions, i al seu torn, de l'acompanyament i orientació cap als seus objectius, ajudant-los a superar les seves primeres desil·lusions. La figura de l'educador / a ha de ser objectiva en quant a guia o referent, sense emetre judicis de valor, sense obligar, sense escollir pels joves, considerant-los sempre, subjectes actius de les seves pròpies vides i projectes.

Diferents formes d'intervenció

La intervenció socioeducativa en l'espai públic que impulsem des Fundació Pere Tarrés pot tenir diferents abordatges en funció dels objectius principals que es plantegen.

Moltes de les nostres intervencions es dirigeixen a la dinamització socioeducativa en places i carrers mitjançant activitats i actuacions que promoguin la millora de la convivència, facilitant vincles entre les persones del barri i generant xarxes de relació.

El servei socioeducatiu i de detecció de situacions de risc a Can Vidalet afavoreix el coneixement i detecció de problemàtiques específiques dels menors del territori. La intervenció social s'aborda des de la formació, educació en el temps lliure i les relacions entre iguals. Un dels projectes derivats va ser la realització d'un vídeo comunitari realitzat pels mateixos joves sobre el barri que tenia com a objectiu el reconeixement del barri, però també de la joventut com a agent comunitari positiu.

El servei per la intervenció i espai públic del districte de Sant Andreu de Barcelona té per objectiu prevenir, sensibilitzar i intervenir en situacions de conflicte latent i exprés generant formes alternatives de resolució dels conflictes públics i promovent la cultura de la pau. Per això, alguns dels projectes preventius efectuats promouen l'acostament entre persones de diferents cultures i comunitats religioses per tal de desfer falses creences i prejudicis cap a alguns col·lectius facilitant les relacions entre els veïns / es de diferents procedències.

La intervenció realitzada a través del Servei Juvenil de Mataró pretén detectar grups de joves que fan ús de l'espai públic de la ciutat i conèixer la realitat dels joves, les seves necessitats, i així acostar-los als recursos públics que millor puguin respondre a les seves inquietuds, ja siguin laborals, d'oci, inserció laboral, educatius, etc. Al seu torn, es promou la participació dels joves en els centres juvenils dels diferents Barris de la ciutat.

D'aquesta manera, l'espai públic com a espai de relació natural de totes les persones es consolida com un espai d'intervenció destacat per apropar-se a la pluralitat de realitats que forgen la nostra societat.