EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL
BLOC DE LA FACULTAT PERE TARRÉS

Tornar a articles

El lleure educatiu: construcció de comunitats cohesionades i ciutadanies actives

  • El lleure educatiu: construcció de comunitats cohesionades i ciutadanies actives
El lleure educatiu: construcció de comunitats cohesionades i ciutadanies actives
Comparteix a les xarxes socials

16.05.19

Les entitats de lleure educatiu han estat i son, per la seva flexibilitat i proximitat, espais idonis pel desenvolupament de les persones i de les comunitats. Parlem d’entitats que porten a terme la seva tasca educativa en contextos de medi obert, amb voluntat d’incidir social i políticament en els mateixos, per a millorar les condicions socioculturals i educatives dels infants, joves i famílies que hi participen. 

L'acció socioeducativa que es porta a terme en el medi obert pretén treballar amb les persones en el seus entorns propers, ja que és en els mateixos on s'originen els conflictes i les problemàtiques, i per tant, on s'han de generar les accions per resoldre'ls. Solucions pensades conjuntament amb les persones que les protagonitzen i també dins dels seus contextos, aplicant accions per a la millora de la qualitat de vida de les persones i dels territoris. És una intervenció oberta a tota la ciutadania que inclou, per tant, la diversitat sociocultural i les diferències individuals, contribuint així a la igualtat d'oportunitats i a l'equitat. 

Volem presentar algunes reflexions sobre com el lleure educatiu, pot contribuir al desenvolupament de lideratges socials en els territoris en els què es porta a terme. Les aportacions es refereixen a cinc aspectes: a) la igualtat d'oportunitats, b) la justícia social, c) la construcció d'identitat ciutadana, d) el benestar o la seguretat, e) la construcció de xarxes de suport social i f) la inclusió social. Aquesta aportació forma part de la tesis doctoral Lideratge social per a la construcció de comunidades cohesionades des d'entitats de lleure educatiu i d'acció social. Estudi de casos, en la que han participat tres entitats socioeducatives: Fundació Marianao, Associació Educativa Itaca i Fundació Pare Manel.  

En relació a la igualtat d'oportunitats, les entitats analitzades ofereixen a nens, adolescents i joves d'entorns desfavorits l'accés a espais i accions de lleure educatiu, més enllà de la situació social i dels recursos de les seves famílies. Aquestes activitats majoritàriament els permeten assolir competències i recursos complementaris als que adquireixen a l'escola o els entorns familiars. Recursos per enfrontar els reptes socials de forma igualitària a nens, adolescents i joves d'entorns socials afavorits.

Sobre la justícia social, la participació en entitats i programes de lleure educatiu permeten reduir la bretxa social, mitjançant projectes de reforç educatiu, d'orientació professional i de participació cultural. La convivència amb persones de diferents realitats permet als participants apoderar-se i deixar de ser subjectes receptors d’ajuda per a passar a ser subjectes actius de canvi social.

Un tercer element és el relacionat amb la cohesió social, concretament amb la construcció de la identitat ciutadana. La promoció de la convivència ciutadana és per aquestes entitats un aspecte significatiu dins de la seva intervenció, amb programes d'educació intercultural i intergeneracional.

Sobre el benestar i la seguretat, destacar com les entitats esdevenen espais per a l'atenció i la protecció, així com també per a l'acompanyament familiar i escolar, oferint pautes educatives i contextos on els participants aprenen a gestionar el temps lliure de forma positiva.

Relacionat amb la construcció de xarxes de suport social, des de les entitats de lleure educatiu es realitzen accions de caràcter comunitari, orientades a la millora de les relacions i de la comunicació entre iguals i entre diverses generacions i cultures. Aquestes entitats ofereixen i promouen xarxes de suport social i de relació, esdevenint contextos de proximitat i actuant com a factor de protecció davant l'aïllament social i de promoció social i cultural.

Finalment, pel que fa a la inclusió social, a les tres entitats s’identifiquen elements relacionats amb la transmissió de normes i valors compartits, de manera que es faciliten relacions entre persones de diferents realitats promovent la participació política com a eina i instrument de reivindicació social i desenvolupant en els participants la consciència crítica i la mobilització social.

Elements com els exposats ens animen a seguir treballant per fer arribar l'educació en el lleure a tots els nens adolescents i joves. Lleure educatiu amb un fort potencial educatiu i transformador, tant de les persones com dels contextos socials on actuen.