EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL
BLOG DE LA FACULTAT PERE TARRÉS

Tornar a articles

Els factors socials determinen la nostra salut

  • Els factors socials determinen la nostra salut
Els factors socials determinen la nostra salut
Comparteix a les xarxes socials

18.09.18

El codi postal de la ciutat o poble on vius és més determinant per a la teva salut que el teu propi codi genètic. Les condicions de vida de la població: com accedim al treball, a l’educació, a l’habitatge influeixen de forma determinant sobre la salut.

Podem posar un parell d’exemples a la ciutat de Barcelona. Si agafem el metro en una parada, per exemple de Pedralbes,  Maria Cristina, i ens desplacem sis parades més enllà fins al barri del Raval a Ciutat Vella, haurem recorregut sis parades i en cadascuna d’aquestes parades ens haurem deixat un any d’esperança de vida. De forma que si l’esperança de vida a Maria Cristina era de 86,3 anys, quan arribem al Raval serà del 80,3. És a dir, ens haurem deixat un any d’esperança de vida per parada.

Alhora, un altre exemple semblant, el trobem si comparem la renda familiar disponible del barri més desafavorit de la ciutat a Nou Barris, Ciutat Meridiana, que té aproximadament un 70-73% de renda, si tenim la mitjana en 100, i anem al barri de Pedralbes, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on la renda familiar disponible és de 200 i escaig. Aquesta diferència de renda ens assenyala també la mateixa disminució d’esperança de vida, passem de 80 anys a Ciutat Meridiana a 86 anys a Sarrià-Sant Gervasi, concretament a Pedralbes.

Per tant, el que estem dient és que la salut depèn clarament de les condicions socioeconòmiques de la població.

Tot això podem veure d’una forma més clara encara amb una malaltia com és l’obesitat infantil. L’obesitat és una malaltia en si mateixa però alhora és factor de risc d’altres malalties. És, a més a més, una malaltia que està molt vinculada a les condicions de salut, com ara veurem. A la ciutat de Barcelona, de forma paral·lela com dèiem abans, al districte de Nou Barris, la obesitat infantil és del 20,3%, mentre que a Sarrià-Sant Gervasi és del 4,5% . Això és casualitat? Com dèiem, no. Sabem positivament que l’obesitat està vinculada a aquells aliments que mengem. A més de que ens agradin o no, els aliments que mengem estan condicionats per la nostra capacitat d’adquirir-los. Per exemple, sabem positivament que els aliments més frescos, verdures, fruites o hortalisses, són els aliments més cars. En canvi els aliments com aperitius o conserves són més barats i tenen menys capacitat nutritiva.

Alhora sabem també que l’activitat física, un altre dels factors determinants, no és gratuïta. Necessitem anar a unes  instal·lacions que costen uns diners i requereixen una capacitat adquisitiva.

Per tot això, concloent, podem dir clarament que, tal i com hem vist amb alguns exemples, que l’obesitat és una malaltia, és un problema de salut vinculat a la capacitat d’adquisició que es té, a les condicions de vida, tant aquelles que ens venen donades, com les que anem adquirint al llarg de la vida.