EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL
BLOG DE LA FACULTAT PERE TARRÉS

Tornar a articles

Les Arts Plàstiques com eina per potenciar la intervenció professional en l’àmbit del Treball Social/Educació Social

  • Les Arts Plàstiques com eina per potenciar la intervenció professional en l’àmbit del Treball Social/Educació Social
Les Arts Plàstiques com eina per potenciar la intervenció professional en l’àmbit del Treball Social/Educació Social
Comparteix a les xarxes socials

15.02.17

L’objectiu de l’assignatura Arts Plàstiques i acció socioeducativa és l’aproximació, l’experimentació i la reflexió sobre les capacitats facilitadores de les Arts Plàstiques i les Arts Visuals envers l’acció socioeducativa. L’art com a llenguatge transversal permet i possibilita aprofundir les experiències educatives específiques esdevingudes de l’àmbit social. Per tant, resulta una eina interessant de l’acció interdisciplinària que ens ofereix des d’un llenguatge específic, un material important d’integració, de cohesió, de participació, etc. Com a competència fonamental, les Arts Plàstiques de des l’acció socioeducativa recolza i potencia la intervenció professional en l’àmbit del Treball Social/Educació Social.

A l’assignatura es treballarà amb les Arts Plàstiques primerament des d’un marc epistemològic, pensant el lloc de l’art en els espais educatius i comunitaris. Seguidament es treballarà i experimentarà fent ús de les arts amb recursos visuals, plàstics i artístics. Per finalment, reconèixer els recursos metodològics específics del llenguatge de les Arts, que podrien servir com a eines facilitadores de la tasca professional. https://youtu.be/MCDVvX42RBg

Hem començat l'assignatura Arts Plàstiques i acció socioeducativa  amb un mannequin challenge:

Els estudiants en començar l’assignatura han de pensar entorn a la definició de l’art i, per tant de la cultura en el context de l’acció socioeducativa. Les dinàmiques que es realitzen en aquestes primeres classes, han de servir als estudiants per facilitar l’expressió dels seus posicionaments envers les arts, desvetllar les seves mirades i potenciar els ponts de connexió amb l’acció social. És per això, doncs que durant la primera sessió hem realitzat un mannequin challenge on els estudiants d'Educació Social i Treball Social van expressar el que esperen aconseguir d’aquesta formació. Utilitzant el llenguatge corporal, en un petit gest congelat, han utilitzat la representació simbòlica seguint les últimes modes de les xarxes socials: el mannequin challenge. El més important és que els estudiants han projectat els seus interessos cap al futur unint les arts en les seus itineraris formatius.

El mannequin challenge va reunir d’una manera divertida i participativa a cada persona en la seva dimensió i expectativa. Va crear sinergies grupals, complicitats, competències d'interrelacions entre ells, cohesió i creativitat envers els conceptes fonamentals a treballar durant el semestre. Per acabar dir que l'ús d'aquesta moda (que es coneix amb el nom: mannequin challenge) no és gaire diferent que aplicar, amb un gest mínim i gamificat, una representació performativa (artística) de la paraula. Una ampliació de la dimensió del llenguatge entorn de l’aprenentatge.