COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Walter González

Cap de l’àrea d’Avaluació, Voluntariat i Tercer Sector de la Fundació Pere Tarrés

El pla estratègic i les seves implicacions

08.01.20

La planificació estratègica és necessària i esdevé un element cabdal per donar resposta a la nostra missió organitzacional.