COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Valeska Cabrera Cuadros

Doctora en Educació i Societat Coordinadora de projectes d’infància i adolescència Consultoria i Estudis, Fundació Pere Tarrés

Treballar les competències a les entitats socials

10.10.22

Actualment, és molt freqüent trobar-nos amb la paraula competència. Definim les competències com habilitats que suposen saber fer de caràcter transversal, aplicables a situacions diverses. Ser competents significa tenir capacitat per respondre a les demandes complexes en una combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, sabers, valors ètics, emocions, actituds i qualitats socials.