COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Serveis de prevenció i convivència del Districte de Sant Andreu i de mediació de Sant Feliu de Llobregat

Serveis de prevenció, convivència i mediació

Conflictes per joc de pilota a l’espai públic

21.11.22

Conflictes recurrents a tots els pobles i ciutats són aquells generats per la diversitat d’usos als espais públics. El joc a pilota és, tot sovint, un dels principals conflictes que es genera entre aquells infants i joves que volen jugar i xutar la pilota amb els amics/gues i companys/es a les places, envers aquells altres que prefereixen un altre ús com, senzillament, estar-hi, passejar i altres que impliquen no ser interferit pels xuts.