COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Rafael Ruiz de Gauna

Director de Relacions Institucionals, Formació, Consultoria i Estudis i de la Xarxa de Centres Socioeducatius

Identificar les necessitats formatives en les entitats

10.12.19

Les entitats del Tercer Sector estan impulsades per persones voluntàries o retribuïdes. Aquest equip suposa una garantia de qualitat i proximitat als serveis que presten, i als acompanyaments que fan.