COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Pau Berbel

Director de projectes de l’Àrea de Consultoria i Estudis i coordinador del projecte sobre vulnerabilitat i càncer amb l’Associació Contra el Càncer

El Servei d’Atenció a Domicili (SAD). Un repte de present i futur

13.01.23

Podem entendre els serveis d’atenció domiciliària (SAD) com un conjunt organitzat i coordinat d’accions, prestacions i/o suport tecnològic que es presta al domicili de la persona o al seu entorn, per oferir una atenció integral a les persones i/o les unitats de convivència.

Noves aproximacions al càncer i la vulnerabilitat. La importància d'incorporar la visió de les desigualtats

09.11.21

La definició de salut ha anat evolucionant al llarg temps passant de ser un concepte pensat en contraposició al de malaltia (Salut = No malaltia) a quelcom més vinculat al benestar, en sentit ampli (mental, social i corporal), i no només d’absència de malaltia.