COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Noel García i López

Director de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés

Apliquem principis senzills de l’economia circular en les nostres entitats

04.06.21

Fa pocs dies llegíem que la temperatura mitjana anual a Catalunya ha augmentat 1,8 ºC des del 1950, que probablement cap al 2050 la temperatura serà tres graus més elevada i les precipitacions hauran disminuït un 40%.