COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Miguel Ángel Pulido

Professor a la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

Sobre l’amor, la ciència i la socialització preventiva de la violència de gènere

22.10.17

No va ser fins a finals del segle XX que les relacions afectivo-sexuals començaren a veure’s com un camp d’estudi més, seriós, en l’àmbit de les Ciències Socials. Una de les grans motivacions -entre d’altres- ha estat la preocupació per la prevalença de la violència de gènere en totes les edats i situacions sòcio-econòmiques.

Riscos online. Breus apunts sobre com promoure la socialització preventiva

10.05.16

Ara farà 6 mesos que es publicava una recerca en la que es mostrava que el 86% de comentaris que deixen a les xarxes socials els adolescents participants en la investigació, vincula el llenguatge del desig amb models d’atractiu violents. Per altre costat, la Microsoft Global Youth Online Behavior Survey, realitzada a 25 països, ens mostra com 4 de cada 10 dels nens i nenes enquestats havien patit ciber-assetjament.

Diàleg interreligiós i actuacions educatives d’èxit

26.04.16

Amistat, aprenentatge, religions diferents, ajuda mútua... Aquestes dues nenes, una catòlica i l’altra musulmana, tenen molt de guanyat amb la seva amistat.