COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Marta Ausona

Professora investigadora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL

Interseccionalitat i exclusió social

18.07.22

Les persones som vulnerables, tu també. No obstant això, depenent de les teves característiques, tindràs més o menys punts de poder estar socialment exclosa.