COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Catarina Alves

Docent i tècnica del Projecte Incorpora Jove d'Inserció Laboral de la Fundació Pere Tarrés

Reptes i desafiaments en l'atenció a joves migrants no acompanyats

08.01.20

Emprendre un projecte migratori suposa inevitablement reptes i desafiaments, moltes vegades impredictibles, especialment per a la persona migrant però també per a la societat d'acollida