COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Carlota Palet Vendrell

Advocada i docent de l’Àrea de Formació de la Fundació Pere Tarrés

Conciliació, corresponsabilitat, llei d’igualtat

11.11.19

Queda molt camí per recórrer, si bé la societat espanyola és cada vegada més conscient de la importància d'avançar cap a un mercat laboral més igualitari entre homes i dones.

Ja has adaptat la teva entitat al nou reglament europeu de protecció de dades?

03.07.18

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) va entrar en vigor al maig de 2016 i és aplicable a partir del 25 de maig de 2018. Els responsables i encarregats del tractament de dades han de preparar i adoptar  les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb les previsions del RGPD.